Høyt saltinntak – er det så farlig?

Salt. by:  stlbites.com https://www.flickr.com/photos/stlbites/4377164898/in/photostream/ CC BY-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/I det siste har det vært en del oppmerksomhet rundt nordmenns saltinntak. Vi kunne i forrige uke lese at alle de store dagligvarekjedene fjerner salt fra sine kjøttdeigprodukter, bl.a. etter påtrykk fra helseministeren. Hvorfor ønsker så myndighetene å redusere saltinntaket vårt?

Salt består av natrium og klorid, der det er natrium som er synderen i denne sammenhengen. Natrium har livsviktige oppgaver i kroppen og saltmengden i kroppen reguleres derfor veldig nøye. Spiser vi mer salt enn kroppen trenger, må alt dette ekstra saltet skilles ut hver dag. Det er i hovedsak nyrene som gjør denne jobben. Små mengder ekstra salt skilles uproblematisk ut, men med et veldig høyt saltinntak settes det i gang mange prosesser for å skille ut dette. Flere av disse ser ut til å ha uheldige virkninger hos mange, noe som bl.a. medfører høyt blodtrykk og stivere blodkar. Dette fører igjen til en økt risiko for hjerte- karsykdommer. Studier har beregnet at ca. 10% av alle dødsfall i verden skyldes inntak av over 5g salt daglig, noe som tilsvarer ca 1,65 millioner personer hvert år. 40% av disse dør før 70 års alder. Dette skjer til tross for at det å redusere saltinntaket kan gjøres med enkle tiltak. Det er gjort beregninger som viser at det å redusere saltinntaket i verden vil være det nest mest kostnadseffektive tiltaket for folkehelsen, etter å få folk til å slutte å røyke.

Les også: 1 av 3 har høyt blodtrykk

junk foodKroppen trenger ca. 1,5g salt hver dag. Nordmenn spiser imidlertid ca. 10 g hver dag(!), og målet til myndighetene er en reduksjon i saltinntaket til ca 5g daglig. I hovedsak er det ferdigmaten som er den store synderen i Norge, ca. 80% av saltinntaket vårt kommer derfra. Dette skyldes at salt har nyttige egenskaper som bl.a. konserveringsmiddel, smaksforsterker og bindemiddel. Det viktigste tiltaket for å redusere saltinntaket er derfor å redusere mengden salt man spiser fra ferdigmat, noe som bl.a. involverer brødmat, posesupper og krydderblandinger. Det er ikke bare frossenpizza og salte kjøttprodukter som er uheldig.

Les også: Du kan salt-avvennes

Nå er det imidlertid slik at et lavere saltinntak ikke vil gi noen helsegevinst hos alle. Det er stor forskjell i hvor følsomme vi er for et høyt saltinntak og det ser ut til å være grupper av befolkningen som ikke bør spise for lite salt. Enkelte hevder derfor at å redusere saltinntaket hos hele befolkningen er feil vei å gå og at man heller bør fokusere på risikogrupper, som de med høyt blodtrykk og de med det høyeste saltinntaket. På den annen side er det vist en gunstig effekt på blodtrykk av å spise ned mot 3g salt daglig, og jo tidligere i livet man reduserer saltinntaket, jo større sannsynlighet vil man kunne tenke seg at man har for å unngå komplikasjoner. 10g salt per dag er uansett alt for høyt og kan for de fleste reduseres med relativt enkle tiltak. De fleste vil nok bli overrasket over hvor mye salt det er i enkelte matvarer. Ved å lese innholdsdeklarasjonen og velge produkter med et lavere saltinnhold og unngå de største «saltbombene» kan man komme et godt stykke på vei.

Vegard Malmo, Stipendiat ved CERG og lege ved St. Olavs hospital

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s