Å stenge av blodtilførselen til armen styrker hjertet under operasjon

CHA_kirurgi10Read this post in English here!

Å stenge av blodtilførselen til en arm eller ben før hjertekirurgi beskytter hjertet under operasjonen. Det har vi vist i en studie som nylig ble ublisert i International Journal of Cardiology. Vi ønsket å se om muskelen i venstre kammer i hjertet ble påvirket av en teknikk som kalles RIPC (fjern iskemisk prekondisjonering), under hjertekirurgi. RIPC går ut på å stenge av blodtilførselen til en annen stor muskel, som en arm eller et ben. Teknikken er ikke ny, men effektene av den har aldri før blitt testet direkte på venstre kammer i hjertet.

–  Under hjertekirurgi må vi stoppe blodtilførselen til hjertet for å kunne operere på det. Etter en viss tid uten at friskt blod, vil hjertet redusere evnen til å produsere energi fordi det ikke får oksygen. Når vi stenger av blodtilførselen til en annen stor muskel, for eksempel en arm eller et ben, forbereder kroppen seg til en kommende utfordring ved å mobilisere forsvarssystemet sitt, sier førsteforfatter av studien Katrine Hordnes Slagsvold, stipendiat ved CERG og lege ved Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital.

Studien er omtalt i Dagens Medisin 6. november. Katrine Hordnes Slagsvold i Dagens medisin

Forskerne undersøkte hjertevev fra 60 pasienter som gjennomgikk bypasskirurgi ved St. Olavs Hospital. Pasientene ble randomisert til enten gjennomgå RIPC, eller til en kontrollgruppe. Pasienter som ble behandlet med RIPC fikk stengt av blodtilførselen til armen ved å blåse en blodtrykksmansjett i fem minutter tre ganger i forkant av operasjonen.

–  Hjertemuskelen til pasientene som hadde begrenset blodstrøm til armen før operasjonen, var i stand til å opprettholde samme nivå på energiproduksjon under hele operasjonen, mens hjertemuskelen til de andre pasientene ikke var det. Dette kan være viktig fordi hjerteveveter avhengig av energi for å overleve, og for å reparere skader cellene kan få under operasjonen, sier Slagsvold.

Forskerne fant også at et protein som kalles Akt ble aktivert etter RIPC, og tror at aktivering av dette proteinet kan være nøkkelen i å indusere beskyttende effekt på hjertet.

UNIKARD har laget en video om studien:

Katrine Hordnes Slagsvold, stipendiat CERG og lege ved St. Olavs Hospital og Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s