Treningsråd fra legen – er det verdt innsatsen?

Photo: iStockRead this post in English here!

Nylig skrev «Dagen Medisin» om at kurset “Trening som medisin” er blitt tellende for allmennleger. Kurset har som mål å styrke fastlegenes kunnskap om bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av ulike sykdommer. I Trondheim har et lignende kurs eksistert i flere år allerede. Internasjonalt har det globale helseinitiativet “Exercise is medicine“, initiert av American College of Sports Medicine og American Medical Association, over flere år bidratt til å heve statusen til fysisk aktivitet i helsevesenet. Hvilken rolle kan legene spille for å få folk til å bli mer fysisk aktive?

Flere studier viser at fastleger og annet helsepersonell nyter stor tillit og troverdighet blant folk og de har dermed potensielt stor innflytelse på oss. Folk lytter til legen sin. Men for å få en inaktiv person til å bli så fysisk aktiv som helsemyndighetene anbefaler, må en lege veilede minst tolv pasienter, det viser en fersk undersøkelse. Elleve vil derfor være like inaktive etter ett år. Er det fortsatt verdt innsatsen?

Les også: Hvordan være aktiv i en travel hverdag?

For det første, dette er faktisk langt bedre resultater enn for rådgivning om for eksempel røykeslutt. En rapport fra 2008 viste at en av 50-120 som fikk rådgiving for røykeslutt faktisk sluttet å røyke. Forebyggende medikamenter blir også foreskrevet i økende grad, selv om en betydelig andel av pasientene aldri kommer til å så mye som hente dem ut. Likevel ville få leger være tilbakeholdne med å gi råd til sine pasienter til om å slutte å røyke og ta medikamenter som foreskrevet.

For det andre, så er folk på verdensbasis alt for inaktive, og selv en liten økning i fysisk aktivitet har en potensiell stor effekt. Ifølge en studie publisert i Lancet, vil en reduksjon på én prosent i inaktivitet per år de neste ni årene, føre til 533 000 færre dødsfall i året. Til sammenligning har vi en reduksjon i utbredelse av røyking på 0,75% per år, og det regnes som en av de største suksesshistoriene i forebyggende medisin.

For det tredje, for dem som faktisk klarer å begynne å trene regelmessig kan effektene være slående og med praktisk talt ingen bivirkninger. Oppnår vi et moderat kondisjonsnivå betyr det 30-50 prosent reduksjon i risiko for hjerte-karsykdom og tidlig død i forhold til å være stillesittende og ha dårlig kondisjon. Ville en lege noen gang nøle med å skrive ut en resept om dette kom som et medikament?

Men det finnes ingen enkel løsning på verdens økende inaktivitet. Vi har tidligere skrevet om hvordan en helhetlig tilnærming på tvers av flere sektorer kan være nødvendig i innlegget “En fysisk aktiv befolkning – 7 investeringer som virker“. Likevel mener vi at fastlegene kan spille en viktig rolle i å vurdere og veilede om viktigheten av regelmessig mosjon.

Les også: Finn kondisjonen din og se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

Her er noen praktiske tips på hvordan allmennleger effektivt kan gi råd om trening innenfor den begrensede tiden de har tilgjengelig. Disse rådene ble publisert i en lederartikkel i British Medical Journal.

  1. Spør om fysisk aktivitet ved hver konsultasjon; anse det som en viktig faktor
  2. Legg opp rådgivningen ved å bruke det de på engelsk kaller “6As” -assess, advise, agree, assist, arrange, and assess again (vurder, gi råd, bli enig, bistå, arranger, og vurdere på nytt)
  3. Gi en håndfast og skriftlig “resept” på fysisk aktivitet
  4. Heng opp en plakat med anbefalingene for fysisk aktivitet godt synlig i venterommet
  5. Vurder forutsetningene til pasienten –gi individuelle råd
  6. Henvis videre: Vurder aktuelle fysioterapeuter, kliniske treningsfysiologer og sertifiserte treningsinstruktører
  7. Kjenn lokalmiljøet og mulighetene som ligger der – folk og steder
  8. Husk at å gå tur er gratis!
  9. Følg opp pasienten og få han til å kartlegge fremgang, sette mål, løse problemer, og identifisere og bruke sosial støtte fra venner, familie og andre

Bjarne Martens Nes, postdoktor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s