Movember – bevegelse er bra for prostata!

DMF sitt Movemberlag 2014.Nå er det tid for å la bartene gro for å øke bevisstheten om menns helse, blant annet prostatakreft. Rundt omkring på alle arbeidsplasser gror bartene godt under nesene på menn i alle aldre og endrer bokstavelig talt menns ansikt. Barten er movemberbevegelsens symbol på den ekstra oppmerksomheten som må til for å fokusere på åpenhet rundt menns helse.

I Norge er prostatakreft den nest hyppigste dødsårsaken hos menn. Nesten 5000 menn får påvist prostatakreft hvert år. 90 % av dem lever fem år etter diagnosetidspunktet. Ulike typer behandling gir ulike typer bivirkninger. Urinlekkasje og impotens er de vanligste bivirkninger. Mange får også komplikasjoner med blant annet muskelsvinn av hormonbehandling.

Det Medisinske Fakultet ved NTNU har et eget movemberlag. Gå inn her for å se bartene!

St Olavs Hospital ble det i 2008 publisert en klinisk studie som viser at oppfølging av fysioterapeut og styrketrening av bekkenbunnens muskler har bedre effekt enn å trene alene. Intervensjonen med individuell oppfølging av fysioterapeut og gruppetrening en gang per uke er for lengst et etablert poliklinisk tilbud ved St. Olavs Hospital.

Hver mandag morgen møtes 10-15 menn i alderen 50 – 70 år i gymsalen i 1902-bygget på Øya. De er klare for en positiv start på uka. Praten sitter løst og alt fra helgas gjøremål til alvoret i diagnosen prostatakreft og dens bivirkninger diskuteres før klokka slår 8.00. Galgenhumoren er stor og det er en ære å være den som instruerer disse mannfolka til svetten renner, bekkenbunnsmusklene er godt stimulert og har fått seg et løft (bokstavelig talt).

For noen er dørstokkmila lang, men tilbudet er utrolig populært etter at de først har tatt steget inn i treningssalen. Da er de helt hekta. De ønsker egentlig aldri å slutte uavhengig av om målet er nådd eller ikke. Treninga gjør godt, sier de. Selv om hovedmålet med treninga er å styrke bekkenbunnen for å bedre lekkasjeproblemene, har de godt av oppvarmingsøvelser som øker hjertefrekvensen og innslag med generell styrketrening. Ryggsmerter forsvinner. De får tilbake overskuddet og livsgnisten kommer tilbake. De ser frem til den gode praten med menn i samme situasjon; dette er likemannskontakt på sitt beste. Den fysiske aktiviteten gir samhold!

Vi vet at bekkenbunnstrening bedrer postoperative lekkasjer etter operasjon. I tillegg viser studier at menn som er fysisk aktive sjeldnere dør av prostatakreft. Aktivitet med høy intensitet er en stor fordel og reduksjon av tiden menn sitter i løpet av dagen øker overlevelsen.

Med rytmen fra ”Like to move it, move it” bør alle menn med og uten bart komme seg ut av stolen og ”move it”.

Sjekk ut Det Medisinske Fakultet ved NTNU sitt eget movemberlag her!

Gjesteblogger Mari Overgård, Spesialfysioterapeut ved St. Olavs Hospital

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s