Millionstøtte til treningsforskning

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Etter å ha fått støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen i fire år, fikk K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening ved NTNU (CERG) nylig den svært gledelige nyheten om at stiftelsen fortsetter støtten med 10 millioner kroner over to nye år. Dette utløser igjen tilsvarende midler fra NTNU og Helse Midt-Norge, og tildelingen utgjør omtrent 20 millioner kroner over to år, med oppstart januar 2016.

Bilde fra samling med alle K. G. Jebsen - Sentre for medisinsk forskning på Holmsbu i oktober

Bilde fra samling med alle K. G. Jebsen – Sentre for medisinsk forskning på Holmsbu i oktober

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet, og stiftelsen har en målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.

– De fleste finansieringskildene av forskning fungerer som “oppdragsgivere” som bestemmer hva det skal forskes på. Det tror jeg er feil vei å gå og fører til for mye middelmådig forskning. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lar oss selv bestemme hva vi vil forske på. Dette gjør at vi kan gjennomføre high-risk-high-gain-prosjekter som kan føre til virkelige gjennombrudd, sier Ulrik Wisløff, leder ved senteret.

For K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening har støtten fra stiftelsen hatt stor betydning for arbeidet de siste tre årene. Gruppen har vokst, og fått mulighet til å utvikle seg på en god måte med ny organisering. Midlene har blant annet gjort det mulig å sette i gang store prosjekter som Generasjon 100, bidratt til viktige kliniske og eksperimentelle forskningsresultater som danner grunnlaget for EU-prosjektet OptimEx, som gruppen koordinerer, samt utvikle “the world fitness level“, et web-basert forskningsprosjekt der alle i hele verden kan delta.

– Dette er strålende nyheter og bekrefter at det er jobbet særdeles godt ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening, sier dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU, Stig Slørdahl.

Han mener at annerkjennelsen og finansieringen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har hatt avgjørende betydning for å kunne bygge opp et robust og aktivt forskningsmiljø av internasjonal klasse.

– Forskningen har allerede fått stor betydning for hvordan vi tenker om trening ved hjerte- og karsykdommer, sier han.

Også instituttleder ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes, mener at statusen som K. G. Jebsen – senter har vært avgjørende for resultatene forskningsgruppa har oppnådd til nå.

– En videreføring av satsningen for to nye år vil gjøre det mulig å videreutvikle forskertalentene våre, øke internasjonalt samarbeid ytterligere og ikke minst fremme enda bedre kvalitet i translasjonsforskningen. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, sier hun.

– Når vi fikk tildeling fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for tre år siden hadde vi som mål at vår forskning skulle bety noe for folkehelsa i fremtiden. Det har vi allerede klart – den betyr utvilsomt noe i dag og det er vi stolte av. Fortsatt støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gjør oss i stand til å fortsette de gode prosjektene vi har satt i gang, tiltrekke oss de beste hodene, og utvikle oss videre på et internasjonalt høyt nivå innen translasjonsforskning, sier Wisløff.

 Skrevet av Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s