Hvordan påvirker trening immunforsvaret?

Gå fra mannen med ljåen - men kanskje ikke så bokstavelig som her! Foto: Tor MæhleHøst og vinter er høytid for luftveisinfeksjoner og enkelte virus som opptrer hyppig nå. De siste to tiårene er kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker immunforsvaret økt betraktelig. Flere studier har undersøkt sammenheng mellom treningsintensitet og luftveisinfeksjoner. Studier publisert av Nieman på nittitallet ga holdepunkter for at hyppigheten av slike infeksjoner var økt hos eliteidrettsutøvere.

I en studie som ble publisert nylig er en celletype som er viktig for immunforsvaret, T-celler, studert hos deltagere i maratonløp. Forfatterne observerte en endring i forholdet mellom ulike T-celler (Th1 og Th2) som varte over en uke. De mener at dette kan være en mulig mekanisme bak den økte tendensen til luftveisinfeksjoner etter langvarig og hard fysisk aktivitet. Andre mekanismer  som kan spille en rolle er endring i immuncellene i lungene.

Men det er også holdepunkter for at fysisk aktivitet ved moderat intensitet har en beskyttende effekt mot infeksjoner. En mulig årsak er at T1-cellene blir styrket. Akutte effekter av ei treningsøkt har vist å gi økning i hvite blodceller, økning i celler som dreper virusinfiserte celler (NK celler), endrede nivåer av stoffer som påvirker betennelse og økning i kroppstemperatur. Dette er effekter som kan redusere mottakelighet for infeksjoner.

 Eivind Brønstad, postdoktor ved CERG

  1. Nieman, D.C., Risk of upper respiratory tract infection in athletes: an epidemiologic and immunologic perspective. J Athl Train, 1997. 32(4): p. 344-9.
  2. Xiang, L., K.E. Rehm, and G.D. Marshall, Jr., Effects of strenuous exercise on Th1/Th2 gene expression from human peripheral blood mononuclear cells of marathon participants. Mol Immunol, 2014. 60(2): p. 129-34.
  3. Frellstedt, L., et al., Training modifies innate immune responses in blood monocytes and in pulmonary alveolar macrophages. Am J Respir Cell Mol Biol, 2014. 51(1): p. 135-42.
  4. Zhao, G., et al., Effects of moderate and high intensity exercise on T1/T2 balance. Exerc Immunol Rev, 2012. 18: p. 98-114.
  5. Romeo, J., et al., Physical activity, immunity and infection. Proc Nutr Soc, 2010. 69(3): p. 390-9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s