Spennende fotballkamper øker risikoen for hjertetrøbbel – i TV-stolen

Shunsuke Nakamura taking a free kick, during Japan's world cup qualifier against Bahrain on June 22, 2008. Photo: neier. Picture shared under the licence CC BY-SA 3.0http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Med jevne mellomrom hører vi fra media om fotballspillere som pådrar seg hjertetrøbbel under fotballkamper, men bare det å se spennende kamper på TV kan kanskje vise seg å være en vel så stor «risikosport». Under VM i fotball som ble arrangert i Tyskland i 2006, studerte tyske forskere forekomsten av akutte hjertekomplikasjoner i München-området for å fastslå om forekomsten av slike hendelser ble økt på de dagene da det tyske laget spilte en av sine VM-kamper (Wilbert-Lampen og kolleger, N Engl J Med 2008 358: 475–483). Forekomst av hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser, hjertestans eller utslag av implanterte hjertestartere ble undersøkt.

Sammenliknet med forekomsten av hjertekomplikasjoner under kontrollperiodene i perioden Mai-Juli i 2003 og 2005, var forekomsten av hjerte-nødhjelp på Tysklands kampdager over 2,5 ganger høyere under fotball-VM i 2006, og økningen var spesielt markert hos menn. Den høyeste forekomsten av hendelser ble observert i løpet av to timer etter starten av kampen, noe som samsvarer med at emosjonelt stress opplevd under kampen var trigger for komplikasjonen. Spesielt økte antall hjertekomplikasjoner hos pasienter med kjent hjertesykdom med det firedoblete på kampdager. Tilsvarende økning blant pasienter uten en historie med hjertesykdom var doblet.

Disse funnene tyder på at følelsesmessige stress forbundet med å se viktige fotballkamper kan øke risikoen for akutte hjertekomplikasjoner, spesielt hos menn med en historie med koronar hjertesykdom (trange blodårer i hjertets blodforsyning).

Winner of Advent Calendar December 4thFra før vet vi at trening reduserer hjertekomplikasjoner både blant friske og hos pasienter med kjent hjertesykdom. Nyere studier gjennomført ved KG. Jebsen – senter for hjertetrening ved NTNU i Trondheim, antyder at spesielt trening med høy intensitet er velegnet for å bedre hjertehelsen både hos friske og hjertesyke. Dette innebærer at intervalltrening gir god stimulans for økt generell helse og også øker hjertets arbeidsevne. Imidlertid er risikoen for at noe uforutsett skal inntreffe generelt økt under trening, og dette gjelder spesielt hos individer som fra før er inaktive. Riktignok viser det seg at denne risikoen er kraftig redusert hos individer som har valgt å være fysisk aktive.

Et spørsmål er da om hvordan risikoen er å trene på høy intensitet for pasienter som allerede har kjent koronar hjertesykdom. For å finne ut av dette undersøkte vi forekomsten av akutte hjertekomplikasjoner under trening med både høy- og moderat intensitet blant nesten 10 000 pasienter som gjennomgikk trening i sin hjerterehabilitering. I løpet av nesten 300 000 treningstimer klarte vi ikke å finne forskjell mellom gruppene med tanke på hjerteinfarkt eller akutt hjertestans både under treningen, eller rett etterpå. Når vi fra før vet at høyintensitetstrening er bedre egnet for å bedre den generelle hjertehelsen kan dette tyde på at denne type trening vil gjøre også hjertepasienter i bedre stand til ikke bare å delta i fotballkamper selv, men også bedre rustet til å se kampene fra TV-stolen. Da gjenstår det vel bare, både det norske fotball-landslaget og befolkningen for øvrig, å hive seg i trening for å stå best mulig rustet å se fotball fra sofaen.

Øivind Rognmo, forsker ved CERG

Referansel: Wilbert-Lampen U et al. (2008) Cardiovascular events during World Cup soccer. N Engl J Med 358: 475–483. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0707427

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s