Hva mener vi med for tidlig død?

Mannen med ljåen CC BY-SA 3.0Døden er uunngåelig, men mange dør tidligere enn de kunne gjort på grunn av sykdom, skader eller ulykker.

Tall fra 2012, viser at gjennomsnittlig levealder i Norge er 83,4 år for kvinner er og  79,4 år for menn, ifølge Folkehelseinstituttet. Man kan argumentere for at enhver død før den alderen er “for tidlig”.

I sammenhenger hvor vi snakker om fysisk aktivitet, bruker vi ofte “en høyere risiko for død / tidlig død”. Det betyr det at en inaktiv person i gjennomsnitt dør tidligere enn en aktiv person. Det samme gjelder for forskning på en hvilken som helst annen sykdom som for eksempele hjertesykdom eller kreft.

Noen studier beregner “potensielt tapte leveår” før fylte gjennomsnittlig levealder, og beregner det totale antall år av livet som gikk tapt i en befolkning på 100, 000 når dødsfallene skjer før fylte gjennomsnittlig levealder.

På den annen side er ikke helse kun definert som levetid, men også livskvalitet. Hvor mange år en person lever, og hvor mange år av livet som går tapt, har ulik betydning avhengig av kontekst og fysisk og mental velvære og lidelse, produktivitet, håp og planer, og familie og sosialt miljø spiller også inn. Derfor er “sykelighet” (en sykelig tilstand, funksjonshemming, eller dårlig helse) noen ganger beskrevet sammen med risiko for tidlig død.

Til slutt: Regelmessig trening gjør at du både lever lenger og får god helse og livskvalitet!

Javaid Nauman, forsker ved CERG

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s