Trening som medisin – Australia er et foregangsland

iStock_000011162087XSmallTrening som medisin kan utnyttes som både forebygging og behandling av de fleste livsstilssykdommer. K. G Jebsen – Senter for Hjertetrening har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

For å finne inspirasjon til organisering av trening som medisin ønsker vår forskergruppe å se til Australia. Her har man i mange år jobbet aktivt for dette både på et overordnet politisk nivå og ned til behandling av hver enkelt pasient. En viktig aktør i dette arbeidet er ESSA, Exercise and Sports Science Australia, som arbeider for implementering av forskningsbasert trening som medisin, og sertifisering av høyt utdannede fagpersoner som bruker trening som behandling.

Read also: Trondheim as a smart, healthy and active city

En «Exercise Physiologist» eller treningsfysiolog på norsk, har spesialisert seg på å teste og trene pasienter med ulike sykdommer. De tilbyr trening som gir optimal effekt for den enkelte, og denne behandlingen blir refundert av den Australske stat slik at pasientene får god opplæring i å bruke trening som medisin, uten de store kostnadene.

Forsker ved CERG Trine KarlsenI tillegg tilbyr Australske universitet i utstrakt grad studenter muligheten til å praktisere sitt fag i en «teaching clinic». Her får studenter flere hundre timer med praksis og veidening i bruk av trening som medisin i behandling av pasienter. Hvis vi sammenligner med Norge, der en stor del av undervisningen på NTNU er teoretisk basert, ser vi at studenter vil kunne utgjøre en stor ressurs for samfunnet, samtidig som de får svært nyttig praksis gjennom å jobbe på en studentdrevet klinikk.

I neste uke reiser flere forskere fra CERG til Australia for å delta på en større fitness festival og møte viktige Australske aktører innen trening som medisin med mål om å jobbe for økt bruk av dette i Norge.

Read also: Where did I find the motivation to exercise?

Trine Karlsen, forsker ved CERG

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s