Hvorfor er det viktig å formidle forskning?

Professor Ulrik Wisløff speaking under Bondi Fitness Festival. Rowers in front. Audience in the backgroundKommunikasjon og formidling er en viktig del av forskning. Dessverre, nedprioriterer forskere altfor ofte kommunikasjon med allmennheten, eller snakker forskerspråk som gjør det vanskelig å forstå betydningen av vitenskapelige resultater.

I CERG jobber vi bevisst med dette, og prøver å nå ut til allmennheten gjennom flere sosiale mediekanaler, brukervennlige verktøy for helse og fysisk aktivitet, kontakt med media, besøk vår lab, og deltakelse på både vitenskapelig og allmennrettede arrangementer. At mange følger arbeidet vårt inspirerer oss, og vi håper at måten vi kommuniserer på kan være med å hjelpe så mange som mulig.

Andrea Hegdahl TiltnesI vår beste måned i fjor, hadde vi 650,000 treff våre nettsider, og de er blant de mest besøkte nettstedene ved NTNU. Bloggen vår har 10.000 treff i måneden, og vi får stadig flere følgere i sosiale medier. Før jul lanserte vi en internasjonal Facebook-side etter forespørsler fra utenlandske følgere. Vårt “croudsoursing-prosjekt”, The World Fitness Study, har 3 millioner treff, og vi har samlet 250.000 skjema til vår forskningsdatabase. Vi mener at formidling av vitenskap er viktig, at vi har valgt å ansette en kommunikasjonsrådgiver i forskningsgruppa, Andrea Hegdahl Tiltnes. Hun har bakgrunn som journalist, og er nøkkelpersonen i vårt komminukasjonsarbeid. Hun har de ferdighetene vi mangler i kommunikasjon med publikum, og gir råd om hvordan vi kan snakke med deg på en måte som er forståelig.

Når vi diskuterer betydningen av formidling med andre forskere innen medisin og helse, får vi ofte høre at det er lett å kommunisere trening og helse siden dette er noe alle er interessert i. Ettersom bare 20-30 prosent av folk i de fleste vestlige land innfrir dagens anbefaling for fysisk aktivitet, mener vi at dette ikke er et godt argument. Vår hovedutfordring er å kommunisere godt med de 70-80 prosent med lite interesse for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livslang god helse. De fleste av oss har venner og familie med kreft, hjertesykdom, hjerneslag og andre alvorlige sykdommer, derfor tror vi alle forskere innen medisin og helse har et bredt publikum om de kommunisere på en forståelig måte. Og, målet med forskningen vår er å forbedre alle felt av medisinsk behandling, og å skape en sunnere verden gjennom økt kunnskap for alle.

Forsker ved CERG Trine Karlsen

Forsker ved CERG Trine Karlsen

Forrige uke var vi så heldige å få være en del av Bondi Fitness Festival i Sydney Australia. Dette har gitt oss muligheten til å møte og diskutere vår forskning med nye mennesker med andre perspektiver på helse og trening, og de har utfordret oss utenfor vår normale komfortsone i forskersamfunnet. Takk til Crossfit Bondi og Adam Lindsay for invitasjonen, og muligheten til å se mosjon og folkehelse på en ny måte.

Trine Karlsen, forsker ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s