Exercise in prevention of metabolic syndrome

Blotrykksmåling av pasien i studien metExThe Met-Ex study started up in 2012. The aim is to examine whether high intensity interval training (HIT) yields greater beneficial effects on risk factors for metabolic syndrome than continuous moderate intensity exercise (CME). The study is designed with a 16-week exercise program and one and three year follow up. In addition, the importance of the volume of aerobic interval training remains unclear. It is unknown how little “one can get away with” and still gain beneficial cardiovascular effects. Therefore, we also want to determine whether 1×4 minutes of aerobic interval training at high intensity can confer beneficial effects compared to 4×4 minutes with high intensity and continuously moderate intensity exercise.

Continue reading

Why do some people get fitter than others?

Two women running outdoorThe response to exercise training is often described in general terms, with the assumption that the group average represents a typical response for most individuals. However, in reality, it is more common for individuals to show a wide range of responses to identical exercise programs. In 1999, a large study published by Claude Bouchard and colleagues, reported that 20 % of us show little or no gain in maximal oxygen consumption (VO2max) with exercise training. This is a concern, since a high VO2max is associated with decreased rates of cardiovascular morbidity and mortality. Exploring the phenomenon of high responders and low responders following the same exercise program may provide helpful insights into mechanisms of training adaptation and methods of training prescription.

Continue reading

Hvorfor blir noen sprekere enn andre av samme trening?

Two women running outdoorVanligvis forventer folk å oppnå omtrent det samme resultatet av lik trening. I virkeligheten responderer enkeltpersoner svært ulikt på det samme treningsprogrammet.

I 1999 viste en stor studie publisert av Claude Bouchard og hans kolleger at 20 prosent av oss har liten eller ingen økning av maksimalt oksygenopptak (VO2max) med trening. Dette er et problem, siden en høy VO2max er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Å utforske fenomenet ved at noen som responderer godt og noen som responderer dårlig på trening følger det samme treningsprogram kan gi nyttig innsikt i mekanismene bak trening og hvordan man bør legge opp trening tilpasset hver enkelt.

Ved å studere rotter med medfødte store forskjeller i treningsrespons, har vår forskningsgruppe, sammen med samarbeidspartnere ved Universitetet i Michigan, utforsket ulikheter i hjertets gener og celler. Etter åtte uker med trening hadde de rottene som responderte godt på trening økt sin VO2max med 40 prosent, mens de som responderte dårlig ikke viste noen forbedring.

Treningsavhengighet – når for mye ikke er nok

Foto: iStockTrening er sunt, og de aller fleste av oss får ikke trent like mye som det som er ideelt for god helse. Debatter og forskningsfokus har forståelig nok gått i dybden for å se på effekter både hos syke og inaktive. Det har også vært et viktig fokus å finne de mest effektive og tidsbesparende treningsøktene som kan gjøre det lettere å motivere seg og som gir god effekt. I mellomtiden så er det en økende gruppe mennesker som har fått motsatt utfordring å stri med; treningsavhengighet. En dansk dokumentar som nylig gikk på TV, belyste denne økende problematikken med et par eksempel og vi fikk se hvordan trening totalt styrte livet deres.

Continue reading

Exercise Addiction; when too much is never enough

Foto: iStockExercise is healthy, and most of us do not get enough compared to what is ideal for good health. Debates and research focus has understandably gone in depth to look at effects in both sick and inactive. There has also been an important focus to find the most effective and time-saving workouts that can make it easier to motivate yourself to get a good effect. Meanwhile there is a growing group of people who have had the opposite challenge to contend with; exercise addiction. A Danish documentary was recently broadcasted on Norwegian television, showing this growing problem and how exercise totally governed their life.

Continue reading

Slik trener du effektivt i en travel hverdag

Ulrik WisløffSliter du med å komme i gang med treninga? Lurer du på hvordan du kan trene effektivt? Eller ønsker du ny inspirasjon? Sjekk ut våre treningsprogram her!

I flere år har vi hatt et sju-ukers treningsprogram på våre nettsider. Det har nå kommet i en ny versjon hvor vi også har bilder av alle øvelsene. Mange av dere har også lurt på hva dere skal gjøre etter de sju ukene, og nå har vi også laget et oppfølgingsprogram på nye sju uker.

– Programmet består av så mye kondisjonstrening at en som er normalt trent vil få effekt og en som er utrent vil få stor effekt. Du kan forvente å forbedre kondisjonen din betydelig i løpet av de første syv ukene – og ytterligere en god del de neste syv, sier professor og leder av CERG, Ulrik Wisløff til Aftenposten i en sak om treningsprogrammene. Saken er også publisert i Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenbladet, Sunnmørsposten og Fædrelandsvennen.

Continue reading

Trening mot kreft

Trening med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUForskere har lenge vært opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og hjertehelse, men effektene ser ut til å gå langt utover dette.  En nylig publisert studie viser at middelaldrene menn som er i god form har mye lavere risiko for å få enkelte typer kreft enn de som er i dårlig form. Studien som er publisert i Jama Oncology viser at de mennene med høyest kondisjon hadde 55 prosent lavere risiko for å få lungekreft og 44 prosent lavere risiko for å få colorectal kreft (tykktarms og endetarmskreft) sammenlignet med de menn med lav kondisjon.

Continue reading

Fra hjertesyk til ironman

Heart transplant Iron ManI forrige uke disputerte vår utmerkede stipendiat Jose Bianco Moreira med sin doktorgrad i molekylær medisin. I den forbindelse arrangerte vi et seminar hvor Biancos opponenter (eksterne forskere som har vurdert doktorgraden) fortalte om sin forskning.

En av forskerne som foreleste var Professor Mark Haykowsky fra Universitetet i Alberta, Canada. Haykowsky presenterte oppsiktsvekkende resultater fra pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon, som viste at enkelte til og med kan bli så friske at de kan delta på maraton og Iron Man.

Continue reading

Hvorfor mister nesten ikke bjørner muskelstyrke i løpet av et halvår i hi?

10788798274_8388f6b353_zVåren er endelig her, og naturen kommer tilbake til liv etter vinteren med snø og lite sollys. Selv om mennesker er aktive og leve normale liv om vinteren, sover noen dyr vinteren unna – i dvalemodus. Disse dyrene reduserer kjernetemperaturen og går inn i “vinterdvale” for å redusere energiforbruket (metabolisme) når matforsyningen i naturen er sparsom. Ett dyr som bruker dvalestrategi er bjørnen om høsten bygger den opp kroppsfettet slik at den kan ligge i dvale i omtrent seks måneder uten å spise og drikke.

Continue reading

How can bears hibernate for 6 months and still have minimum loss in muscle strength?

Spring is finally here and nature is coming back to life after wintertime with snow and little sunlight. Although humans are active and live normal lives during wintertime, some animals sleep the winter away – in hibernation. The hibernation strategy is based on reducing core temperature and go into “winter sleep” in order to reduce energy consumption (metabolism) when food supply in nature is sparse. One animal that uses the hibernation strategy is the bear – in fall it builds up body fat stores so it can hibernate for approximately 6 months without eating and drinking.

In a study where scientists captured bears in Alaska and transferred them to artificial dens, it was shown that during hibernation heart rate dropped from 55 to 9 beats per minute and the metabolism was reduced by 75 percent with only a 4°C reduction of core temperature (from 37-33°C).  This is in great contrast to hibernating rodents that reduce their core temperature to only a few degrees above 0°C. The bears remained mainly inactive during hibernation but got up twice a day to rearrange bedding. So for those who have had a tempting thought to visit a bear during hibernation – you never know when it is rearranging the bedding…

Continue reading