Besøk fra Nasjonalforeningen

I hadde vi hyggelig besøk av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. De støtter flere av våre forskningsprosjekter, blant annet doktorgradsprosjektet til Jose Bianco Moreira som disputerer i dag. Han er allerede i gang med sitt postdoktorprosjekt som også er støttet av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Bianco jobber med å finne mekanismene for hvorfor trening er god medisin. Kanskje kan hans forskning en gang bidra til å lage medisiner som kan etterligne effekten av trening for pasienter som er sengeliggende, eller sitter i rullestol?

Les også: The exercise pill, are we ready for it?

Gjestene våre fra Nasjonalforeingen fikk en oppdatering av forskningsaltiviteten vår og en omvisning i våre laboratorier. Vi takker for et hyggelig og givende besøk!

This entry was posted in Cardiovascular disease, disputas, Exercise, In English by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s