Fra hjertesyk til ironman

Heart transplant Iron ManI forrige uke disputerte vår utmerkede stipendiat Jose Bianco Moreira med sin doktorgrad i molekylær medisin. I den forbindelse arrangerte vi et seminar hvor Biancos opponenter (eksterne forskere som har vurdert doktorgraden) fortalte om sin forskning.

En av forskerne som foreleste var Professor Mark Haykowsky fra Universitetet i Alberta, Canada. Haykowsky presenterte oppsiktsvekkende resultater fra pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon, som viste at enkelte til og med kan bli så friske at de kan delta på maraton og Iron Man.

Den andre forskeren som presenterte sitt arbeid på seminaret var Julie McMullen fra Melbourne, Australia. Hun har en egen forskningsgruppe som jobber med å finne nye medisiner for hjertesykdom og spesielt hjertesvikt. McMullen viste oss hvordan de undersøker spesifikke gener og manipulerer disse for å finne nye medikamentelle mål.

Den siste som presenterte sitt arbeid, var en av NTNUs stjerneforskere, Siver Moestue. Han viste oss hvordan kreft utvikles, og sammenhengen mellom kreft og hjertesvikt ble diskutert. Når det gjelder for eksempel brystkreft, så har overlevelsen blitt svært god de siste årene. Det som kanskje ikke alle vet er at flere av kvinnene som overlever må slite med hjerteproblemer i etterkant, fordi medisinene ofte har svært skadelige effekter på hjertet. En ny studie presentert på en konferanse i Baltimore i fjor viste at så mange som 12 % av pasientene som overlever brystkreft får hjertesvikt innen 3 år etter behandlingen. Selv om overlevelse selvfølgelig er det viktigste, er det kanskje nå på tide å fokusere litt mer på hvordan pasientene skal behandles for å minimere skadene av kreftbehandlingen, samt å sikre god oppfølging av kardiologer under og etter behandlingen for å forbedre livskvaliteten og helsen etter at behandlingen er avsluttet.

Anja Bye, forsker ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s