Trening mot kreft

Trening med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUForskere har lenge vært opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og hjertehelse, men effektene ser ut til å gå langt utover dette.  En nylig publisert studie viser at middelaldrene menn som er i god form har mye lavere risiko for å få enkelte typer kreft enn de som er i dårlig form. Studien som er publisert i Jama Oncology viser at de mennene med høyest kondisjon hadde 55 prosent lavere risiko for å få lungekreft og 44 prosent lavere risiko for å få colorectal kreft (tykktarms og endetarmskreft) sammenlignet med de menn med lav kondisjon.

Les også: Bør trening være en del av behandlingsopplegget for brystkreftpasienter?

Kondisjonen til mennene som deltok i studien ble klassifisert ved å bruke gjennomsnittlig METs under test av maksimalt oksygenopptak (vo2max test). De som hadde et gjennomsnitt på 8.4 METs under testen ble klassifisert som de med lavest kondisjon, mens de som hadde et gjennomsnitt på 13 METs ble klassifisert som de med best kondisjon. Forskerne fant at enhver økning i 1-MET reduserer risikoen for lungekreft og colorectal kreft med henholdsvis 17 prosent og 9 prosent. Et annet viktig og interessant funn ved studien er at den viser at menn med god kondisjon også har større sannsynlighet for å overleve dersom de først får kreft, enn de med lavere kondisjon. Etter påvist kreftdiagnose hadde menn med god kondisjon 40 % lavere risiko for å dø av kreft sammenlignet med menn med lav kondisjon.

Les også: Gir trening bedre opplevelse av kreftbehandling?

Dorthe Stensvold. Foto: Andrea Hegdahl TiltnesMekanismene bak disse funnene er ikke klare, og forskning bør nå fokusere på å finne ut hva som er årsaken til at god kondisjon reduserer risikoen for kreft. Likevel er forskere bak studien ikke i tvil om betydningen av funnene. I 2012 hadde 13.7 millioner amerikaner kreft, og det antas at i løpet av de to tiår vil det være en økning på 45 prosent i antall nye krefttilfeller.  Overbevisende mengde data peker nå på sammenhengen mellom god kondisjon og god helse, og det er derfor åpenbart at god kondisjon bør være en av strategiene for langvarig god helse.  En av forskerne bak studien fremhever at testing av kondisjon bør inngå som en del av det offentlige helsetilbudet, slik at det kan legges en individuell plan for hvordan folk kan holde seg friske og leve lengre.

Test din kondisjon med vår kondiskalkulator her!

Dorthe Stensvold, postdoktor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s