Hvorfor blir noen sprekere enn andre av samme trening?

Two women running outdoorVanligvis forventer folk å oppnå omtrent det samme resultatet av lik trening. I virkeligheten responderer enkeltpersoner svært ulikt på det samme treningsprogrammet.

I 1999 viste en stor studie publisert av Claude Bouchard og hans kolleger at 20 prosent av oss har liten eller ingen økning av maksimalt oksygenopptak (VO2max) med trening. Dette er et problem, siden en høy VO2max er forbundet med redusert forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Å utforske fenomenet ved at noen som responderer godt og noen som responderer dårlig på trening følger det samme treningsprogram kan gi nyttig innsikt i mekanismene bak trening og hvordan man bør legge opp trening tilpasset hver enkelt.

Ved å studere rotter med medfødte store forskjeller i treningsrespons, har vår forskningsgruppe, sammen med samarbeidspartnere ved Universitetet i Michigan, utforsket ulikheter i hjertets gener og celler. Etter åtte uker med trening hadde de rottene som responderte godt på trening økt sin VO2max med 40 prosent, mens de som responderte dårlig ikke viste noen forbedring.

Print screen from New York TimesNew York Times omtalte i dag studien i artikkelen “Exploring why some people get fitter than others”

Vi fant at hjertene til rottene som responderte godt vokste og lignet hjertet til idrettsutøvere. Hjertecellene jobbet mer effektivt etter trening, men ingen slik forbedring ble funnet i hjertecellene til rottene som responderte dårlig på treningen. Det tyder altså på at endringer i effekten til hjertecellene er tett forbundet med endringer i VO2max. Når man undersøkte nivået av hvert enkelt gen i hjertet, fant man størst forskjell i osteoglycin mellom rottene som responderte godt og dårlig på trening. Dette genet har tidligere blitt knyttet til hjertevekst, og representerer et interessant mål for å studere mekanismene bak forskjeller i treningsrespons.

Etter å ha jobbet med denne studien i cirka 10 år, ble resultatene endelig offentliggjort i forrige uke i det annerkjente tidsskriftet Journal of American College of Cardiology.

Ulrik Wisløff, professor og leder av CERG, forsker Anja Bye og forsker Tomas Stølen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s