High fitness reduces risk of atrial fibrillation

Two women running outdoorOverweight, hypertension, diabetes and sleep apnea increases the risk of developing atrial fibrillation (AF). Interventions aimed at these risk factors are known to reduce the risk and improve the outcome for most cardiovascular diseases. However, there has been lacking knowledge on the effect of such interventions on AF, and there has been considerable attention on the finding that large amounts of endurance exercise increases the risk of developing AF. Recent years, there have been published some studies examining this topic.

Read also: CERG at ESC 2014

Continue reading

God kondisjon reduserer risiko for hjerteflimmer

Two women running outdoorOvervekt, høyt blodtrykk, diabetes og søvnapne (pustestopp på natten) er alle tilstander som øker risikoen for å få atrieflimmer (hjerteflimmer). Ved å påvirke disse risikofaktorene i gunstig retning kan man redusere risikoen og bedre utsiktene ved de fleste hjerte-kar sykdommer, men vi har hatt lite kunnskap om hvorvidt dette har effekt ved atrieflimmer. I tillegg har det vært en del oppmerksomhet rundt at store mengder utholdenhetstrening over mange år øker risikoen for atrieflimmer.

Les også: Intervalltrening gir ikke hjerteflimmer

De siste par årene har det imidlertid kommet noen studier som belyser temaet bedre.

Continue reading

Treningsforsker for ei uke

SofieGjesteblogger: Sofie Hegdahl Tiltnes, ungdomsskolelev på utplassering.

Denne uka har jeg vært på arbeidsuke på her CERG. Arbeidsuka er et prosjekt som skolen har hatt i mange år. Alle elevene på niende trinn skal finne en arbeidsplass som de skal besøke og jobbe på i ei uke. I min klasse valgte nesten alle sammen å dra i barnehage. Jeg tenkte at jeg ville gjøre noe som jeg synes er interessant. Derfor tenkte jeg at jeg kunne spørre Andrea, min storesøster, om jeg fikk komme på hennes jobb. Hun er kommunikasjonsansvarlig her på CERG og har ansvar for blant annet deres blogg, Snapchat og Instagram. Jeg tenkte at hvis jeg fikk komme hit kunne jeg få oppleve mye nytt og spennende.

Continue reading

Er røbetjus virkelig prestasjonsfremmende?

Beetroot juice. By Saaleha Bamjee https://www.flickr.com/photos/saaleha/7403823962/ CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/De siste årene har flere studier vist at rødbetjus har god effekt på utholdehentsprestasjonen. Forklaringen er at rødbeter inneholder store mengder nitrat, som i kroppen omdannes til nitrogen monoksyd (NO). NO får blodårene til å utvide seg, blodtrykket til å gå ned og gjør at blodomløpet til musklene øker. Mange av studiene har vist at oksygentilførselen til musklene øker, og at kroppen bruker mindre energi på å uføre samme arbeid. Aminosyren L-arginin har vist mange av de samme effektene, og både nitrat og L-arginin markedsføres som prestasjonsfremmende for både toppidrettsutøvere og mosjonister.

Continue reading

Trening gir nye krefter, men kan det også bidra til å kurere kreft?

Foto: iStockI en interessant studie som nylig ble publisert, undersøkte de av kondisjonstrening på brystkreftsvulster i mus for å se om det hadde direkte effekt på svulsten. Bakgrunnen for dette er at kreftsvulster kan bli resistente ovenfor behandling på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Dette er problematisk da blodet er vårt transportsystem. For å si det på en annen måte så kan blodårene betraktes som togskinner i denne sammen heng, og når toget (blodet) ikke kommer fram til stasjonen for å avlevere medisinen, så bedres ikke svulsten.

Continue reading

Exercise enables new powers, but can exercise empower healing of cancer?

Foto: iStockIn recent published study, researchers examined the effect of aerobic exercise on breast tumors in mice to see if it had a direct effect on the tumor itself. The reason for this is that tumors can become resistant to traditional treatment because of impaired or restricted blood flow. This is problematic since the blood is our transportation system. To put it another way, then blood vessels can be considered railroad tracks in this context, and when the train (blood) does not arrive to the station to deliver the medicine, the tumor does not receive treatment.

Continue reading

International Scholar Award to Linda Ernstsen

ACSM logo

Linda ErnstsenAmerican College of Sports Medicine’s 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue is held May 26-30, 2015 San Diego, California. This is the most comprehensive sports medicine and exercise science conference in the world with more than 6000 participants.

It is a great pleasure to announce that ACSM has selected Linda Ernstsen from K.G. Jebsen Center of Exercise in Medicine as the 2015 ACSM Oded Bar-Or International Scholar Award recipient.

The price allows Dr. Ernstsen to work with, and learn from, the world-leading expert in “Exercise Epidemiology” Professor Steven Blair at Departments of Exercise Science and Epidemiology and Biostatistics, Arnold School of Public Health, University of South Carolina, Columbia, USA, for 3 months. Currently she lives in South Carolina and have already started her work with Professor Blair and his research group where the aim is to learn new methodological approaches within epidemiological and clinical research on the association between physical fitness, mental health and cognitive function.

On Friday May 29, she will be recognized and receive the price at the ACSM Awards Banquet. K.G. Jebsen Center of Exercise in Medicine is proud of Ernstsen´s achievement, wish her all the best of luck working at University of South Carolina, and look forward to get her back home with new knowledge that will benefit our research group.

Ulrik Wisløff, professor and head of CERG

Bidrar cellenes egen energifabrikk til depresjon?

Woman looking sadly out of a windowMitokondriene er energifabrikken i cellene, stedet hvor næringsstoffer fra maten omdannes til ATP, energi som kroppen kan bruke. Normalt forbinder vi bedre mitokondriefunksjon med idrettsutøvere, å være i stand til å løpe, svømme eller sykle fort over lange avstander krever mye energi.

Men alle cellene i kroppen trenger energi og et team av forskere fra Universitetet i Ulm, Tyskland har undersøkt om mitokondriefunksjon ble svekket i immunceller (mononukleære blodceller) hos pasienter med depresjon. Begrunnelsen var at symptomer på depresjon som tretthet og mangel på energi kan være relatert til tilgjengelighet av ATP.

Les også: Fysisk aktivitet som medisin mot depresjon?

Continue reading

Does the cell’s own powerhouse contribute to depression?

Woman looking sadly out of a windowThe mitochondria are the powerhouse of the cells, where nutrients from food is converted to ATP: energy that is usable by the body. Normally, we associate better mitochondrial function with athletes: being able to run, swim or bike fast over long distances requires a lot of energy.

However, all cells in the body require energy and a team of researchers from the University of Ulm, Germany investigated if mitochondrial function was impaired in immune cells (peripheral blood mononuclear cells) of patients suffering from depression. Their reasoning was that symptoms of depression such as fatigue and lack of energy could be related to ATP availability.

Read also: Can exercise training prevent premature death in elderly?

Continue reading

Idar (72) on 800 kilometer long walk

Idar Gjertsen på pilegrimsvandringIdar Gjertsen (72) is a participant in our major research project on exercise in the elderly, Generation 100. Last year he impressed the young pilgrims in Spain during his two week pilgrimage, and now he has started on a new tour. It began in St. Jean de Pied de Port in France close to the Spainish border on April 28th. His goal is the famous pilgrimage site of Santiago de Compostela about 815 km away. Also this year, we will share some glimpses of his trip here on the blog.

April 27th:
Now my pulse is high. Am I sure this is a smart plan…?
Tomorrow I will go to the airport. I will stay for one night in Bayonne. The next morning I shall proceed to St. Jean de Pied de Port where I will stamp in my pilgrim passport, firmly grasp my new light poles and then I start this year’s Camino.

Continue reading