Usikkerhet gjør folk inaktive etter hjertesykdom – alle bør få rehabilitering

Gå tur (Illustrasjonsfoto: Istock)Rehabilitering (trening og opplæring) anbefales alle pasienter med stabil hjertesykdom, og ved St.Olavs Hospital har hjerterehabilitering vært et tilbud i over 30 år. Under kyndig veiledning får pasientene testet grensene gjennom effektiv utholdenhetstrening og kjent på hva kroppen faktisk tåler av belastning, og dette er ofte starten på en livsstilsendring for mange. Vi vet at deltakelse i hjerterehabilitering bidrar til færre reinnleggelser på sykehus og reduserer dødelighet, men dessverre er det fremdeles mange hjertepasienter som mangler tilbud eller av andre årsaker ikke har/får mulighet til å delta i rehabilitering.

Lik tilgang til likeverdige helsetjenester er en av målsetningene med Samhandlingsreformen, og ved Kompetansesenteret Trening som medisin er dette et av målene vi jobber mot. I og med at trening som medisin er veldokumentert effektiv hos denne pasientgruppen er det et mål at trening skal inngå i alle pasientforløp, i en eller annen form, uavhengig av bosted. For det er ikke nok å sende pasienten hjem med beskjed om at de må trene- de fleste vil ha behov for en eller annen oppfølging og veiledning i starten av rehabiliteringsforløpet. Mange pasienter opplever stor usikkerhet rundt fysisk aktivitet etter et hjerteinfarkt eller en operasjon, og mange blir derfor inaktive.

Kompetansesenteret skal fungere som en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med hjerte-, kar- og lungepasienter. Vi tilbyr kurs, bidrar med forelesninger og informasjon og ved å heve kompetansen innad i helsetjenesten vil dette komme pasienten til gode ved økt bruk av eksisterende tjenester og opprettelse av nye. Per i dag får under halvparten av alle tilgjengelige pasienter tilbud om rehabilitering, og det er ikke godt nok.

Inger-Lise Aamot

Inger-Lise Aamot, postdoktor ved CERG

Så hva gjør du hvis du (eller en pårørende) bor langt unna tjenestetilbud og sliter med å komme i gang på egen hånd? Husk at all fysisk aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, så start med noe du liker og er komfortabel med. Rask gange, gjerne i kupert terreng, er ofte en grei start. Eller ta frem sykkelen. For å få treningseffekt må du bli litt svett og andpusten, holde på i minst 30 minutter og gjenta dette flere ganger i uka. Etter hvert som du blir trygg og kjenner at kroppen tåler dette kan du øke intensiteten på treninga, og rask gange i motbakker (slik at du blir kraftig andpusten i noen minutter) er effektiv kondisjonstrening. Og ta gjerne med deg kona/mannen/bestekompisen ut og slå to fluer i en smekk: fin trening og sosialt samværJ

Fremdeles usikker? Kontakt fastlegen din for mer informasjon om hvor du kan få tilbud om hjerterehabilitering i nærheten av der du bor.

Inger-Lise Aamot, Koordinator Kompetansesenteret Trening som medisin/ post doc CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s