Trening gir nye krefter, men kan det også bidra til å kurere kreft?

Foto: iStockI en interessant studie som nylig ble publisert, undersøkte de av kondisjonstrening på brystkreftsvulster i mus for å se om det hadde direkte effekt på svulsten. Bakgrunnen for dette er at kreftsvulster kan bli resistente ovenfor behandling på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Dette er problematisk da blodet er vårt transportsystem. For å si det på en annen måte så kan blodårene betraktes som togskinner i denne sammen heng, og når toget (blodet) ikke kommer fram til stasjonen for å avlevere medisinen, så bedres ikke svulsten.

Les også: Trening mot kreft

Det blitt gjort ulike forsøk på kunne forbedre sirkulasjon rundt disse områdene hvor blodet ikke streker til optimalt. En av mange positive effekter av trening er nettopp forbedret blodårefunksjon, eller transportkapasitet om du vil. Denne studien fant at trening både forbedret funksjonen til blodårene rundt svulstområdene og førte til flere nye blodårer rundt svulstene. Gjennom disse treningsinduserte forbedringene, ble også blodsirkulasjonen vesentlig bedre. Sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke trente, fant de en signifikant bedre effekt av kjemoterapien som begge gruppene mottok samtidig. Forskerne bak denne studien er overbevist om at den store forskjellen i effekten av kjemoterapien skyldes at treningen førte til bedre blodsirkulasjon rundt kreftsvulstene. For alle tallknusere der ute, førte trening til 60% høyere tetthet av blodårer rundt svulstene. I tillegg så førte kjemoterapien i treningsgruppa til 1,5 ganger høyere kreftcelledød (altså positiv celledød i denne sammenheng).

Les også: Bør trening være en del av behandlingsopplegget for brystkreftpasienter?

Henning Ofstad Ness. Photo: BERRE ASEtter denne delen, gjentok de eksperimentet med et annet medikament, men i tillegg hadde de en egen gruppe som KUN mottok trening som behandling. Mest effektivt var behandlingen som bestod av både trening og kjemoterapi. Men interessante her er at de fant en positiv effekt og ingen statistisk forskjell mellom treningsgruppa og gruppa som bare fikk medikament.

Les også: Gir trening bedre opplevelse av kreftbehandling?

Alt i alt er dette strålende nyheter for kreftpasienter verden over. Trening er fra før vist å være positiv for kondisjon, livskvalitet og redusert tretthet i kreftpasienter. Nå viser det seg at trening også kan være med på bedre selve kreften i seg selv.

Henning Ofstad Ness, stipendiat ved CERG

 

This entry was posted in folkehelse, Forskning, Kreft and tagged , , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s