God kondisjon reduserer risiko for hjerteflimmer

Two women running outdoorOvervekt, høyt blodtrykk, diabetes og søvnapne (pustestopp på natten) er alle tilstander som øker risikoen for å få atrieflimmer (hjerteflimmer). Ved å påvirke disse risikofaktorene i gunstig retning kan man redusere risikoen og bedre utsiktene ved de fleste hjerte-kar sykdommer, men vi har hatt lite kunnskap om hvorvidt dette har effekt ved atrieflimmer. I tillegg har det vært en del oppmerksomhet rundt at store mengder utholdenhetstrening over mange år øker risikoen for atrieflimmer.

Les også: Intervalltrening gir ikke hjerteflimmer

De siste par årene har det imidlertid kommet noen studier som belyser temaet bedre.

Først ute var en studie hos overvektige personer (BMI ≥ 27) med atrieflimmer. Studien viste at et opplegg som inkluderte oppfølging av kosthold for å oppnå vektreduksjon, lett trening tre ganger i uken, samt optimal behandling av risikofaktorene medførte betydelig reduksjon i mengde atrieflimmer (færre anfall og kortere episoder), samt mindre plager under atrieflimmeranfall. De samme forskerne så også på hvordan dette opplegget virket hos overvektige pasienter som gjennomgikk operasjon (ablasjon) for atrieflimmer. Etter to år var 90 prosent av de som gjennomgikk opplegget fri for både atrieflimmer og medikamenter mot atrieflimmer, i motsetning til kun 50 prosent av de som ikke gjennomgikk det samme opplegget.

Les også: Er det trygt å trene med hjerteflimmer?

Forskerne så også på hvordan vektreduksjon virket over lengre tid (5 år) og de så at de som klarte å gå ned mer enn 10 prosent i vekt, og holde dette, hadde seks ganger større sannsynlighet for å være uten atrieflimmer eller medisiner mot atrieflimmer ved siste kontroll. Det har også helt nylig blitt publisert en studie der forskere så på hvordan fysisk form, kondisjon, påvirket risiko for fremtidig atrieflimmer hos nesten 65 000 personer. De så at for hver MET (et mål på kondisjon) man klarte under belastningstest sank risikoen for å få atrieflimmer med sju prosent over en femårs periode, med høyest effekt hos overvektige.

Les også: Atrieflimmer: Når går trening fra å være gunstig til å medføre risiko?

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNUDisse studiene har selvfølgelig sine svakheter i og med at de ikke ser på hvordan lignende tiltak virker hos normalvektige, og at man ikke har sett på de som trener mest. De gir imidlertid ny og viktig kunnskap på området. Man mener fortsatt at de som trener veldig mye over mange år har økt risiko for å få atrieflimmer, men dette gjelder få personer og for de aller fleste ser det ut til at jo bedre form man er i jo, lavere risiko har man for å få atrieflimmer. Og for de som har atrieflimmer, særlig de overvektige, ser det ut til at livsstilstiltak og lett trening kan ha en meget gunstig effekt på tilstanden, med færre og kortere anfall, samt mindre plager.

 Vegard Malmo, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s