Mental helse og sunn aldring – fordelene ved trening

hodepineBevisene som støtter de fysiske og psykiske fordelene ved trening er overbevisende. I en fersk gjennomgang av befolkningsstudier som følger folk fremover i tid, konkluderte forfatterne med at de som er fysisk aktive regelmessig hadde signifikant lavere risiko for depressive symptomer. Den nyeste Cochrane-gjennomgangen av studier på trening hos pasienter med diagnostisert depresjon, konkluderte med at mosjon hadde samme antidepressive effekt som tradisjonell behandling hos psykolog eller med medisiner.

Les også: Fysisk aktivitet som medisin mot depresjon?
Observasjonsstudier støtter også en sammenheng mellom fysisk aktivitet og redusert risiko for kognitiv svikt og demens. Nylig publiserte resultater fra en norsk studie fant at et funksjonelt treningsprogram med høy intensitet bedret balanse og muskelstyrke og reduserte apati hos sykehjemspasienter med demens.
Likevel finnes det begrenset med forskning på hvor mye og hva slags trening som er nødvendig for å forebygge og behandle depresjon og kognitiv svikt, men både aerob trening og styrketrening kan være effektivt.

Foto: iStockPå American College of Sports Medicine (ACSM) 62st Annual Meeting, som ble arrangert 26. til 30. mai i San Diego, California presenterte Dr. Wenfei Zhu fra Arizona State University lovende resultater fra den amerikanske befolkningsstudiet REGARDS. Blant 3385 hvite og svarte eldre voksne som ble fulgt i nesten tre år, var objektivt målt fysisk aktivitet (akselerometer) med moderat til høy intensitet (MVPA) assosiert med lavere forekomst av kognitiv svikt, bedre hukommelse, og bedre rom og retningsforståelse. Det er også interessant at forfatterne fant at mengden av MVPA forbundet med lavere risiko for kognitiv svikt (259 minutter per uke) er mer enn 70 prosent høyere enn minimum for fysisk aktivitet i anbefalingene som brukes i de fleste vestlige land, også Norge. Ifølge forfatterne må det fremtidige studier til for å bekrefte disse funnene, spesielt med tanke på å finne ut om mindre mengder moderat til hard fysisk aktivitet enn dette kan ha en forebyggende effekt på kognitiv svekkelse hos eldre voksne.

Les også: Does the cells own powerhouse contribute to depression

Linda ErnstsenDe biologiske mekanismene bak de positive effekter av trening på mental helse er langt fra klart. Mer translasjonsforskning, forskning som bygger bro mellom grunnforskning, klinisk forskning og forskning på befolkningsnivå, er nødvendig for å svare på alle våre spørsmål om sammenhengen mellom mosjon og mental helse. Men de vitenskapelige bevisene så langt bør tas på alvor.

I stedet for å sammenlikne hjernen med en datamaskin, bør vi tenke på den som en muskel som kan, og bør, styrkes med fysisk aktivitet.

Linda Ernstsen, postdoktor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s