Enkle spørsmål kan forutsi helserisiko

Bjarne NesDenne våren ble de første resultatene fra en stor britisk helseundersøkelse og informasjonsdatabase, UK Biobank, publisert i tidsskriftet The Lancet. UK Biobank består av over 655 ulike måledata på faktorer relatert til helse fra omtrent en halv million briter i alderen 40 til 70 år. Et av målene til studien er rett og slett å rangere all informasjonen, som spenner fra antall hvite blodceller, om man er venstre- eller høyrehendt til hvor mange biler husholdningen disponerer, i forhold til hvordan de statistisk henger sammen med risikoen for tidlig død av ulike sykdommer innen en 5-års periode. Videre utviklet forskerne en enkel risikoscore basert på noen av de viktigste variablene de fant.

Les også: Lagret for fremtiden

blodtrykkBlant forskere over hele verden jobbes de iherdig for å finne nye, hittil ukjente, markører som kan brukes til å forutse risiko for sykdom og dermed iverksette forebyggende tiltak. I denne studien viste det seg at enkle spørsmål, som ikke krever noen fysisk undersøkelse, var blant målene som hadde sterkest sammenhengen med risiko. For eksempel var hvordan hver enkelt vurderte sin egen helse og den foretrukne ganghastigheten viktigere enn vekt og blodtrykk. Dessverre var ikke kondisjonstesting inkludert i analysene, men basert på vår egen og andres forskning er det sannsynlig at enten direkte målt eller estimert kondisjon ville vært blant de viktigste faktorene.

Les også: Trening kan redusere betennelse hos pasienter med leddgikt

Det mest innovative ved studien er likevel ikke funnene i seg selv, men måten de har valgt å presentere resultatene sine på. Utover å publisere resultatene i et anerkjent vitenskapelig tidsskift, som blir lest av forskere verden over (men ikke så mange andre..), har de lagt ut alle sine bakgrunnsdata og resultater på en lett forståelig og brukervennlig nettside, Ubble, som er tilgjengelig for alle. I den vestlige verden vet vi at en stor andel av oss aktivt oppsøker helseinformasjon på nettet, noe som har ført til en forståelig bekymring for økende selv-diagostisering og helseangst. På det andre siden, kan slike forskningsbaserte verktøy bidra til å øke bevisstheten om egen helse og de viktigste faktorene for god helse, og dermed være med å påvirke til gjøre gode helsefremmende valg.

Prøv vår populære kondisjonskalkulator her!

Ragnhild og Nathan løper langs NidelvenDen samme tilnærmingen har vi hatt i vår nettbaserte kondisjonskalkulator, der man ved å svare på enkle spørsmål kan estimer sin egen kondisjonsalder og få tips til hvordan man kan bedre kondisjon og helse med enkle grep. Slike verktøy kan også være med å bedre kommunikasjonen mellom lege og pasient der man i fellesskap kommer fram til gode og varige helsefremmende tiltak. Dersom du ønsker å ta testen og lære mer om hvordan ulike faktorer henger sammen med helsen til britene, er det viktig å være klar over at få av variablene direkte forårsaker sykdom. Det er bare funnet en statistisk sammenheng og du kan, som forskerne, gruble på hvorfor. Så dersom man kommer dårlig ut, er det fortsatt de tradisjonelle rådene om røykeslutt, godt kosthold og mer fysisk aktivitet som gjelder. Neppe å kjøpe en ny bil.

Bjarne Nes, Postdoktor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s