Two CERG scientists presenting at ESC in London

Red Apple with heartTomorrow the ESC Congress 2015 starts in London. It is the larges cardiology conference in Europe, and arranged by The European Society of Cardiology.

A lot of people from our research group will be attending and our PhD students Anne Marie Ormbostad Berre and Erik Madssen will present their work at the conference.

Berre will present «Circulating microRNAs in an experimental model of heart failure with preserved ejection fraction: effects of high-intensity exercise training» at Tuseday September 1st at 16:48 in Holland Park – The hub.

Read her blogpost about the EU-project OptimEx here!

Madssen is presenting his rapid fire abstract «Clinical predictors of exercise-induced regression of coronary atherosclerosis: a serial intravascular ultrasonography study»  Monday 31st of August at 09:30 in The Hub in Victoria Park. The study investigated which clinical factors that may predict favorable changes in coronary artery plaques after physical exercise.

Gir aktivitet oss lengre liv og bedre helse i alderdommen?

web-Molle3Det prøver vi å finne ut av i vår store studie Generasjon 100. I løpet av studieåret 2015/2016 skal vi ha omtrent 1200 eldre i Trondheim inn til omfattende tester for tredje gang. Noen av dem trener jevnlig med moderat intensitet, andre med høy intensitet og noen er oppfordret til å følge helsemyndighetenes råd for fysisk aktivitet. Studien er den største i verden av sitt slag, og vil gi oss verdifull informasjon om betydningen av fysisk aktivitet i alderdommen.

Les mer om Generasjon 100 og forskning knyttet til fysisk aktivitet og alderdom på vår blogg her!

Les også: Mange eldre føler seg utmattet uten grunn – hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Les om leder av Generasjon 100, forsker Dorthe Stensvold her!

I dag starter vi med testene som vil pågå fire dager i uka gjennom hele studieåret, men på mandag testet vi om logistikken fungerte, og her er noen bilder av hvordan det er inne hos oss under testing:

Do physical activity give us longer lives and better health in old age?

web-Molle3That’s what we are trying to find out in our large study Generation 100. During the next year about 1,200 seniors will come to our labs for extensive tests for the third time. Some of them exercise regularly with moderate intensity, other with high intensity and others are encouraged to follow the health authorities’ guidelines for physical activity. The study is the largest in the world of its kind, and will give us valuable information about the importance of physical activity in old age.

Read more about Generation 100 and research related to physical activity and aging on our blog here!

Also read: Are people who feel tired all the time less active?

Today we started with the tests which will run four days a week throughout the next year, and on Monday we tested the logistics, and here are some pictures from that day:

Training can reduce arrhythmias in individuals with diabetes and myocardial infarction

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Type 2 diabetes is increasing world-wide due to obesity caused by physical inactivity and generally poor lifestyle. Patients with diabetes have more than 2-fold increased risk of developing terminal heart disease (heart failure) and heart failure patients with diabetes have a greater risk dying of arrhythmias than heart failure patients without diabetes. We all know that exercise training is good and that regular exercise prevents the risk of diabetes and heart disease. But what happens if you already have diabetes and have suffered a myocardial infarction?

Continue reading

Mange eldre føler seg utmattet uten grunn – hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Thorlene EgertonTretthet, eller utmattelse, er ett av de hyppigst rapporterte symptomer i primærhelsetjenesten. Det finnes mange forskjellige typer av utmattelse. For eksempel kan folk oppleve utmattelse hvis de ikke sover godt, eller hvis de trener hardt. Men mange eldre mennesker føler seg slitne hele dagen hver dag uten noen åpenbar grunn. Dette kan være belastende og kan redusere livskvaliteten deres. Vi vet ikke så mye om dette problemet i dag. For eksempel vet vi ikke hvordan daglig fysisk aktivitet er knyttet til opplevelsen av utmattelse. På den ene siden kan folk som er mer aktive sannsynligvis føle seg sliten. Men på den annen side kan de som opplever ubønnhørlig tretthet bli tvunget til å være mindre aktive. Jeg er en postdoktor som arbeider i en forskningsgruppe som jobber med geriatri, bevegelse og hjerneslag (GEMS) ved NTNU, og gjennom samarbeid med CERG og studien Generasjon 100, var jeg i stand til å prøve og finne ut litt mer om utmattelse.

Continue reading

Are people who feel tired all the time less active?

Thorlene EgertonTiredness or fatigue is one of the most commonly reported symptoms in primary care. There are many different types of fatigue. For example, people may experience fatigue if they cannot sleep well or if they exercise intensively. But there are a lot of older people that feel fatigued all day every day for no apparent reason. This can be distressing and may reduce their quality of life. We don’t currently know a great deal about this problem. For example, we don’t know how daily physical activity levels are related to these experiences of fatigue. On one hand, people who are more active might be more likely to feel tired. But on the other hand, people who experience unrelenting fatigue may be forced to be less active. I am a post-doctoral research fellow working in the Geriatrics, Movement and Stroke (GeMS) group at NTNU, and through collaboration with CERG and the Generation 100 study, I was able to try and find out a bit more about fatigue.

Continue reading

Testet vi Norges tøffeste?

Norges TøffesteI løpet av høsten skal NRK spille inn sesong to av realityserien Norges Tøffeste. Gjennom seks programmer skal Norges Tøffeste kåres gjennom å nettopp være tøff. Ti deltakere lever tett sammen, og konkurrerer i oppgaver som krever sterk fysisk og psykisk styrke.

Vår forsker og daglig leder av kjernefasiliteten NextMove, Arnt Erik Tjønna, har kommet med innspill til programskaperne under planleggingen av sesong to, og i forrige uke testet han kondisjonen til en av de ti deltakerne. Var det Norges tøffeste som gjennomførte tester på vår lab? Svaret får vi når serien skal sendes i 2016. Vi gleder oss!

Derfor bør barna gå til skolen

Aktive barn (Illustrasjonsfoto: Istock)Hit eit steg og dit eit steg, dansar eg fram på skuleveg (“Første skuledag” av Ingebrikt Davig)

Fysisk aktivitet brukes mer og mer som behandling av livsstilssykdommer (hjerte-kar, diabetes type 2, overvekt og flere kreftformer). De samme sykdommene kan også forebygges med å etablere helsevaner som fysisk aktivitet og gode kostvaner i ung alder. Forskjellene i helsevaner øker i Norge, og de som har minst gunstig kosthold er også minst fysisk aktive. Opplæringslova gjør skolen ideell for å bidra til gode helsevaner, som den ene arenaen der barn fra alle familier møtes. Skolemåltid legges vekk med begrunnelse i kostander, men mer fysisk aktivitet i skolen trenger ikke koste noe. Med økt innsats på fysisk aktivitet kan vi komme dithen at vi ikke trenger så mye behandling.

Continue reading

Baker aktivitet inn i undervisninga – barna lærer mer

Aktive barn (Illustrasjonsfoto: Istock)Forskningsprosjektet «Active Smarter Kids» i Sogn og Fjordane er i havn. I ett år har alle femteklassingene ved rundt 30 skoler i Sogn og Fjordane, vært med i en stor undersøkelse om hvorvidt daglig fysisk aktivitet i skolen har en effekt på læring, trivsel og helse.

Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og koordinator i ASK-prosjektet, forteller at forsøket ble avsluttet før sommeren, og at de vitenskapelige resultatene ikke er klare før mot slutten av året. Skolene som var med i prosjektet, er imidlertid så godt fornøyd at de vil fortsette med opplegget på egen hånd når barna nå kommer tilbake fra sommerferie. Tilbakemeldingene fra elevene har vært at de har lært mer og de har hatt det gøy i dette skoleåret, der undervisningen har kombinert faglig fokus og fysisk aktivitet blant 1200 elever over hele fylket.

Vi venter i spenning for å se hva de vitenskapelige resultatene viser, og gratulerer samtidig de involverte ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med gjennomføringen av et flott og viktig prosjekt.

Les om prosjektet på nrk.no “Byttet ut tavla med glosestafett”

Øivind Rognmo, forsker og nestleder ved CERG

The only cardiovascular disease that is still increasing – can exercise help patients with diastolic heart failure?

Anne Marie Ormbostad BerreThere are several large ongoing project in CERG and OptimEx is one of them. OptimEx is a large multicentre project financed by the European Union and researchers, engineers and technicians from several countries and institutions are involved. I am working with OptimEx as a PhD student and therefore I will give the readers of our blog a short version of what OptimEx is all about and why it is invested so much in the project.

As we already know, lifestyle diseases are a huge and increasing burden on the healthcare system. One of the lifestyle diseases that are continuing to grow is heart failure with preserved ejection fraction named HFpEF. HFpEF is one of two types of heart failure affecting more than 7 million Europeans and accounting for 50% of all heart failure cases.

Continue reading