Derfor bør barna gå til skolen

Aktive barn (Illustrasjonsfoto: Istock)Hit eit steg og dit eit steg, dansar eg fram på skuleveg (“Første skuledag” av Ingebrikt Davig)

Fysisk aktivitet brukes mer og mer som behandling av livsstilssykdommer (hjerte-kar, diabetes type 2, overvekt og flere kreftformer). De samme sykdommene kan også forebygges med å etablere helsevaner som fysisk aktivitet og gode kostvaner i ung alder. Forskjellene i helsevaner øker i Norge, og de som har minst gunstig kosthold er også minst fysisk aktive. Opplæringslova gjør skolen ideell for å bidra til gode helsevaner, som den ene arenaen der barn fra alle familier møtes. Skolemåltid legges vekk med begrunnelse i kostander, men mer fysisk aktivitet i skolen trenger ikke koste noe. Med økt innsats på fysisk aktivitet kan vi komme dithen at vi ikke trenger så mye behandling.

Kropper i vekst trenger varierte utfordringer med både moderat og hard intensitet for å utvikle hjerte, lunger, skjelett, muskler og nervesystem. Tall fra 2012 viser at selv om seksåringer og niåringer flest er fysisk aktive minst én time om dagen, er bare 58 prosent av 15-årige gutter og 43 prosent av jentene det. For å forebygge hjertesykdom, bør ungene være i variert fysisk aktivitet minst 90 minutter hver dag, med en intensitet som tilsvarende å gå med en hastighet av minst 4 km/t. Ofte har de som har med seg gode helsevaner hjemmefra, også tilstrekkelig intensitet i aktivitet. Å sykle eller gå til skole og aktivitet er én kilde til mer fysisk aktivitet.

Les også: Barn med hund er mer aktive

Organisasjoner, enkeltpersoner og politikere ønsker en time fysisk aktivitet i skolen for alle elever. Mangel på treningsfasiliteter som hall og basseng trekkes frem som begrensning. Men fysisk aktivitet trenger ikke foregå som tradisjonell gymnastikk i hall, basseng eller på bane. Fysisk aktivitet kan like gjerne foregå i trappa, i skolegården og nærmiljøet Fysisk aktivitet virker positivt på læring og virker utjevnende på sosiale forskjeller. Noen skoler har allerede valgt å ta utfordringen og legger til rette for fysisk aktivitet i alle fag. Ikke som konkurranseidrett, men fysisk aktivitet som øker hjertefrekvensen, utfordrer bevegelse og gir varierte opplevelser, som læringsform i alle fag.

Les også: Hvordan får Kent Roger Tangvik trent med to små tvillinger?

Christian HilmarsenÅ tilrettelegge for fysisk aktivitet i alle fag, der aktiviteten bidrar til læring og mestring, krever interesse fra skoleledelse og kompetanse hos lærere. Informasjon og inspirasjon finnes. Skolen har muligheter, og det største ansvaret ligger likevel hos deg. Som foresatt er du ditt barns viktigste forbilde også for helsevaner. Kan du legge til rette for mer hverdagsaktivitet? Sykle eller gå til/fra jobb og aktiviteter. Ta trappa. Gjenoppdage søndagsturen med familien. Du er et forbilde for dine barn. Velg å være et forbilde. Hit eit steg og dit eit steg…

Christina Hilmarsen, stipendiat ved CERG og LHL-klinikkene

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s