Mange eldre føler seg utmattet uten grunn – hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Thorlene EgertonTretthet, eller utmattelse, er ett av de hyppigst rapporterte symptomer i primærhelsetjenesten. Det finnes mange forskjellige typer av utmattelse. For eksempel kan folk oppleve utmattelse hvis de ikke sover godt, eller hvis de trener hardt. Men mange eldre mennesker føler seg slitne hele dagen hver dag uten noen åpenbar grunn. Dette kan være belastende og kan redusere livskvaliteten deres. Vi vet ikke så mye om dette problemet i dag. For eksempel vet vi ikke hvordan daglig fysisk aktivitet er knyttet til opplevelsen av utmattelse. På den ene siden kan folk som er mer aktive sannsynligvis føle seg sliten. Men på den annen side kan de som opplever ubønnhørlig tretthet bli tvunget til å være mindre aktive. Jeg er en postdoktor som arbeider i en forskningsgruppe som jobber med geriatri, bevegelse og hjerneslag (GEMS) ved NTNU, og gjennom samarbeid med CERG og studien Generasjon 100, var jeg i stand til å prøve og finne ut litt mer om utmattelse.

Les også: Lagret for fremtiden

hjertetestJeg så på data samlet inn fra 980 personer som deltok i Generasjon 100. Som en del av deres første undersøkelse svarte deltakerne på et spørreskjema om deres nivå av utmattelse. De hadde også på seg en aktivitetsmåler i en periode. Jeg fant ut at folk som rapporterte høye nivåer av utmattelse var mindre aktive enn de som ikke gjorde det. For å være mer spesifikk, folk som var utmattet gikk i gjennomsnitt over 1000 færre skritt per dag og var aktive på moderat intensitet i gjennomsnitt ni minutter mindre per dag. Deres samlede energiforbruk, i henhold til aktivitetsmåleren, var 15 prosent lavere. Disse forskjellene er betydelige i forhold til helse, lykke og evne til å greie dagliglivets gjøremål. Det kan virke som om utmattelse begrenser mengden av aktivitet folk klarer å gjøre i løpet av en dag, men med denne typen analyser kan vi aldri være sikker på at det ikke er motsatt. At utilstrekkelig mengde fysisk aktivitet kan fører til tap av kondisjon og at folk derfor føler seg mer sliten etter hverdagslig aktivitet.

overvekt
Vi har også sett på faktorer som kan forklare hvorfor folk som følte seg mer utmattet var mindre aktive. Det vi fant var at folk som var overvektige, i dårlig form, og folk som hadde flere helseproblemer har en tendens til å både føle seg mer utmattet og være mindre aktive.
Denne studien understreker at fysisk aktivitet, utmattelse, kondisjon og helse er vevd sammen i svært komplekse sammenhenger, og det er vanskelig å vite hva vi bør fokusere på for å hjelpe eldre mennesker holde seg aktiv og hindre en syklus av nedgang.
Resultatene av min undersøkelse har nå blitt akseptert for publisering i et velrenommert tidsskrift:
“Fatigue kan bidra til redusert fysisk aktivitet blant eldre mennesker: En observasjonsstudie.
Thorlene Egerton, Sebastien FM Chastin, Dorthe Stensvold & Jorunn L Helbostad. Tidsskrifter av Gerontology: Medical Sciences “
Jeg vil gjerne takke CERG for å la meg få ta del i sine forskningsaktiviteter, og vil spesielt takke deltakerne i Generasjon 100 for å bruke av sin tid til å delta i undersøkelser og spørreskjema. Deres bidrag hjelper oss til å forstå mer om et bredt spekter av helseproblemer.
Dr Thorlene Egerton, PhD, edelstener gruppe, NTNU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s