Hjemmetrim ved hjertesvikt?

People exercising on bicycles and treadmills in a gymInstruksjon og veiledning via internett kan være et godt tiltak for pasienter som trenger et tilrettelagt tilbud for fysisk aktivitet. Særlig der det er lang reisevei til nærmeste treningssenter.

Flere gode undersøkelser har vist at regelmessig fysisk trening har god effekt ved kronisk hjertesvikt. Hjertetrening inngår i europeiske retningslinjer for behandling. Likevel gjennomfører bare et mindretall treningsprogram i henhold til anbefalingene. Dette skyldes delvis at personer med hjertesvikt har begrenset fysisk kapasitet. Mange har nedsatt funksjon på grunn av andre sykdommer og høy alder. Det blir rett og slett for slitsomt å komme seg til et sted hvor de kan trene under kyndig veiledning. Dessuten er det kjent at bare et fåtall klarer å vedlikeholde anbefalingene om økt fysisk aktivitet etter gjennomført treningsprogram.

Les også: Usikkerhet gjør folk inaktive etter hjertesykdom – alle bør få rehabilitering

Trenger tilrettelagt trening
Et av hovedsymptomene ved kronisk hjertesvikt er at terskelen for å bli sliten og andpusten ved fysisk anstrengelse er mye lavere enn hos jevnaldrende. Dessuten er man ofte plaget av tretthet og manglende tiltak. Derfor er det mange med hjertesvikt som trenger instruksjon og veiledning – og av og til litt hjelp med motivasjonen. Flere typer opplegg har vært forsøkt for å ivareta behovet for fysisk trening. Internasjonalt har noen kombinert treningsopplegg med regelmessig oppfølging av medisiner og hjertefunksjon i regi av sykehus eller helsesenter. Resultatene er gode for de som deltar. Ulempen er at bare et fåtall mottar tilbudet. Mange angir at transport til og fra treningen som en hindring.

Les også: Fortsetter folk å trene etter avsluttet rehabilitering?

People doing aerobic in a gymHjemmetrening virker lovende
Nye norske undersøkelser har vist at tilrettelagte programmer for hjemmetrening kan gjennomføres i nærmiljøet med gode resultater. I et prosjekt ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø viste Paolo Zanaboni og medarbeidere at pasienter med kronisk lungesykdom kan gjennomføre fysisk hjemmetrening med god effekt ved hjelp av veiledning og oppfølging via internett. I en sammenligning ved St. Olavs Hospital i Trondheim viste Inger-Lise Aamot og medarbeidere at hjertepasienter med koronarsykdom som trente hjemme, hadde samme effekt og opprettholdt regelmessig fysisk aktivitet minst like godt som ved gruppetrening på sykehuset.

Les også: Hvordan unngå hjertesykdom?

Norsk prosjektgruppe
Ut fra disse erfaringene tror vi det er mulig å utvikle et fullverdig nettbasert tilbud til pasienter med hjertesvikt som ønsker å trene hjemme. Prosjektgruppen fra ”HjemmeTrim ved hjertesvikt” har medlemmer fra Kompetansesenteret Trening som medisin og Klinikk for hjertemedisin – St. Olavs Hospital, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin – Universitetssykehuset Nord-Norge, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og K. G. Jebsen Senter for hjertetrening (CERG) – Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU.

Illustrasjon: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Les også: Er det skadelig å være “supermosjonist?”

Utviklingsprosjekt
”HjemmeTrim ved hjertesvikt” er en langsiktig satsning for å gi et fullverdig, evidensbasert tilbud til pasienter som ønsker å trene regelmessig hjemme. For 2016 søkes det om midler til et utviklingsarbeid innen rehabilitering. Prosjektet skal utvikle og tilrettelegge et treningsprogrammet for pasienter og pårørende med nettbasert instruksjon og veiledning. Trenings-programmet og den tekniske plattformen skal være klar til bruk fra 2017 forutsatt at finansieringen kommer på plass. Om prosjektet lykkes betyr at mer enn dobbelt så mange får et fullverdig treningstilbud som kan gjennomføres hjemme hos en selv. På den måten får flere av de som virkelig trenger det mulighet til å bedre sin funksjon i dagliglivet.

Øyvind Ellingsen, professor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s