Trening for en sunn hjerne

hjerne2De fleste vet at trening er bra for vår fysiske helse, men ikke alle vet at det også har gunstige effekter for kognitive funksjoner og mental helse. Våre kognitive evner reduseresmed alder, og med en voksende eldre befolkning øker mengden av folk som vil få sykdommer som demens og Alzheimers. I tillegg er mental lidelser er et stort globalt problem. Trening kan forbedre livene til folk som er i fare for å utvikle disse hjerne-assosierte lidelsene.

Trening kan bedre hukommelsen
En studie utført på eldre viste at økt fysisk aktivitet ga bedret hukommelse. Det spilte ingen rolle om den økte aktiviteten kom fra organiserte treninger eller fra rutiner i hverdagen som å gå til sbutikken, ta trappene i stedet for heisen, og generelt bevege seg mer i huset. Ett av symptomene på sykdommer som demens og Alzheimers er svekket hukommelse, og regelmessig aerob trening anbefales derfor å hindre eller forsinke utbruddet av disse sykdommene.

Et område i hjernen som kalles hippocampus er med å styre hukommelsen vår, og det området krymper vanligvis i alderdommen. Fysisk aktivitet har vist seg å øke størrelsen av hippocampus og dermed forbedre hukommelse hos eldre mennesker. Studier på laboratoriedyr har vist at å løpe øker genereringen av en bestemt type nevroner som er plassert i hippocampus og som produseres gjennom hele livet. Siden disse nevronene også har vært knyttet til læring og hukommelse, kan dette være en av forklaringene på hvorfor trening øker disse kognitive funksjonene.

Ingrid Åmellem. Foto: BERRE AS
Trening for stressmestring
En annen funksjon av disse nylig genererte nevronene er stressmestring. Siden stress er en av de viktigste årsaker til mentale lidelser, ville det være nyttig å øke funksjonen av disse neuronene. I tillegg har flere forskere funnet bevis for at disse neuronene er involvert i den terapeutiske effekten av antidepressiva. Siden trening har en positiv effekt på dannelsen av disse neuronene, har det også gunstige effekter for både forebygging og behandling av mentale lidelser så som angst og depresjon.
Ingrid Åmellem, ingeniør ved CERG

Referanser:
1. Ruscheweyh, R., et al, fysisk aktivitet og minnefunksjoner. En intervensjonsstudie. Neurobiol Aging, 2011. 32 (7): p. 1304-1319.
2. Erickson, KI, et al., Trening øker størrelsen av hippocampus og forbedrer hukommelsen. Proc Natl Acad Sei U S A, 2011. 108 (7): p. 3017-22.
3. van Praag, H., et al., Forbedrer Exercise læring og hippocampus nevrogenesen hos eldre mus. J Neurosci, 2005. 25 (38): p. 8680-5.
4. Schloesser, RJ, et al., Miljø berikelse krever voksen neurogenesis å lette utvinningen fra psykososialt stress. Mol Psychiatry, 2010. 15 (12): p. 1152-1163.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s