CERG’s Movember Fitness program

Ulrik WisløffMovember is here and it’s time to focus on prostate cancer and male health. Exercise both prevent cancer and play an important role in both treatment and rehabilitation of cancer. This year Movember has made the campaign Move that encourages people to be active. Get active with our 4 -week Movember program!

Participate in Norways fittest county here!

 

Continue reading

CERGs Movember treningsprogram

Ulrik WisløffMovember er her og tiden er igjen inne for å sette fokus på prostatakreft og mannehelse. Trening både forebygger kreft og bør ha en viktig plass i både i behandlingen og rehabiliteringen av kreftsykdom. I år kan man derfor delta på en ny måte gjennom kampanjen Move som oppfordrer folk til å være aktive. Kom igang med treningen med vårt 4-ukers Movember-program som du finner lenger ned i dette innlegget!

Bli også med å kåre Norges sprekeste fylke her!

Find the Movember fitness program in English here!

Continue reading

Hvordan får vi folk aktive og kan trening påvirke utviklingen av Alzheimer? Milliontildeling til CERG

Intervalltrening ute med deltakerne i forskningsprosjektet Generasjon 100I går ble det klart at vi i K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) får midler til to viktige prosjekter gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Forsker Bjarne Nes får millionstøtte over fem år til flere prosjekt, og Atefe Tari får midler til et doktorgradsprosjekt på sammenhengen mellom trening og Alzheimer.

– At vi fikk midler til å gjennomføre disse prosjektene var en veldig gledelig nyhet å få. Forskningshverdagen er nå en gang sånn at man bruker veldig mye tid på å planlegge spenstige prosjekter som gjerne strekker seg langt fram i tid, mens realiteten er at midlene man har tilgjengelig ikke er i nærheten av å dekke behovet. Det var derfor viktig både for meg selv og gruppa at vi får finansiering til å gjennomføre det vi har tenkt, sier Bjarne Nes.

Continue reading

To sit or not to sit, that is the question

Tired businessman sleeping on chair in office with his legs on tWe all know that exercise is good for you and sitting is bad. Right? Wrong, according to the new article published in the International Journal of Epidemiology.

The study followed some 5000 men and women over a 16 year period and found that sitting at work or at home was not associated with increased risk of death even when age, socioeconomic status, ethnicity, health, alcohol consumption and diet were taken into consideration. So, according to these authors, sitting may not be as bad for us as we previously thought.

Continue reading

Begrenser venene kondisjon hos friske og hjerte-kar pasienter?

Disputas Ingeborg Megård LeinanBlodårene våre blir mindre elastiske når vi bli eldre og når vi får hjertesykdom. Stive blodårer kan gi høyt blodtrykk og er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Dette er godt studert i arterier, mens den venøse delen av blådåresystemet vårt er lite undersøkt. Vi vet at friske personer med normal kondisjon har god elastisitet i vener i beina, mens personer med hjertesvikt og redusert kondisjon har mindre elastiske vener. Det er uklart om elastisitet i vener har betydning for kondisjon, og om blodvolum påvirker elastisiteten i venene hos friske og pasienter med hjertesykdom.

Målet med doktorgraden er å undersøke hvordan alder, kondisjon, koronar hjertesykdom og blodvolum påvirker blodårefunksjon i venen i armene. I tillegg ønsket vi å undersøke om seks uker med trening med moderat og høy intensitet ville forbedre blodårenes elastisitet.

Continue reading

Fysisk aktivitet og ekteskap

Senior Couple Exercising In ParkHvordan påvirkes vår egen livsstil av livsstilsendringer hos ektefellen? Dette har fra før blitt undersøkt for bl.a. røyking og alkoholforbruk, mens få tidligere studier har vurdert samsvar mellom ektefellers endringer i fysisk aktivitet. En studie nylig publisert i The American Journal of Epidemiology, har undersøkt nettopp dette.

Studien inkluderte mer enn 3.000 ektepar i alderen 45-64 år. Deltakerne var inne til undersøkelser på 2 tidspunkter, med 6 års mellomrom. Fysisk aktivitet ble målt ved å spørre om hyppighet, varighet og intensitet, for henholdsvis idrett/mosjon og hverdagsaktiviteter.

Continue reading

Is your lifestyle influenced by your spouse’s lifestyle changes?

Senior Couple Exercising In ParkHow is our lifestyle influenced by our spouse’s lifestyle changes? Effects of smoking and alcohol consumption have been examined in this regard but few studies have assessed this relationship when it comes to physical activity. A recent study in The American Journal of Epidemiology has done just that.

The study included more than 3,000 married couples aged 45-64 years. Participants were examined twice, at baseline and after 6 years. Physical activity was assessed using questions about the frequency, duration and intensity of sports/exercise and leisure activities.

Continue reading

Diet and exercise – important ingredients for quality of life and successful cognitive aging?

Eldre mann og eldre dame på spinningsykler. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes /NTNUThe biological level ageing results from the impact of the accumulation of a wide variety of molecular and cellular damage over time. But these changes are neither linear nor consistent, and they are only loosely associated with a person’s age in years. There is no ‘typical’ older person and some 80 year-olds have physical and mental capacities similar to many 20 year-olds.

However, as we grow older our bodies are changing. We may grow a little rounder around the waistline, or wake in the night, or feel a little stiffer in the morning. Most of us have to start to use glasses, and slowly our hear turns grey. Some even loose it. As we grow older increased forgetfulness that not is impairing our daily life is considered to be a part of the normal aging process. Generally, information processing also slows as we grow older, and older people have more trouble multitasking. However, research find that problems with memory, language, thinking and judgment that are greater than normal age-related changes, also called cognitive impairment may increase the risk of later progressing to dementia. Still, some people with mild cognitive impairment never get worse, and a few eventually get better.

Continue reading

Trening og kosthold – viktige ingredienser for livskvalitet og vellykket kognitiv aldring?

Eldre mann og eldre dame på spinningsykler. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes /NTNUVår biologiske aldring påvirkes av ulike faktorer, og endringer på molekyl – og cellenivå skjer over tid. Men disse endringene er verken lineære eller konsekvente, og de er bare løst knyttet til en persons alder målt i år. Det er ingen “typisk” eldre person og noen 80-åringer har fysisk og mental kapasitet som man kan finne hos mange 20-åringer.

Men etter hvert som vi blir eldre vil kroppene våre endres. Vi kan bli litt rundere rundt midjen, eller våkne om nettene, eller kanskje føle oss litt stivere om morgen. De fleste av oss begynner etterhvert å bruke briller, og sakte blir hårene grå. Noen mister håret. Med alderen blir vi også mer glemske. Endringer som sakte men sikkert svekker evnen til å møte dagliglivets utfordringer er ansett for å være en normal del av aldringsprosessen. Generelt bremses i tillegg evnen vår til å håndtere informasjon med alderen, og eldre mennesker har større problemer multitasking enn yngre. Forskning viser samtidig at problemer med hukommelse, språk, tenkning og dømmekraft, også kalt kognitiv svikt, ikke må forveksles med vanlige aldersrelaterte endringer. Kognitiv svikt øker også risikoen for å utvikle demens. Likevel blir noen mennesker med mild kognitiv svikt aldri blir verre, og noen blir etterhvert bedre.

Continue reading

Røbetjus forhindrer høydesyke

Svein Erik Gaustad tester om rødbetjus har positive effekter på blodårefunksjon i høyden.Hovedutfordringen for mennesker som besøker områder i store høyder (HA) er redusert oksygentilgang i luften, såkalt tynn luft. Hvor godt mennesker tåler å være i høyden varierer stort, men for å minimalisere risikoen for utvikling av den fryktede høydesyken er riktig akklimatisering nødvendig. De første symptomene på høydesyke er ting som alvorlig hodepine, tretthet og oppkast, men videre feilaktig akklimatisering kan føre til potensielt dødelige former som høydeindusert hjerne -og lungeødem (HACE / HAPE).

En viktig del av en vellykket akklimatisering er at blodårene er i stand til å levere nok oksygen i hele kroppen. Tidligere forskning har vist at blodårene har en tendens til å trekke seg sammen i stor høyde, og dermed ønsket vi å undersøke om vi kunne forbedre blodårefunksjonen i høyden rett og slett ved å drikke rødbetjus på 3700 meters høyde. Blodårefunksjonen ble målt ved en standard test ved hjelp av ultralyd.

Continue reading