CERG’s Movember Fitness program

Ulrik WisløffMovember is here and it’s time to focus on prostate cancer and male health. Exercise both prevent cancer and play an important role in both treatment and rehabilitation of cancer. This year Movember has made the campaign Move that encourages people to be active. Get active with our 4 -week Movember program!

Participate in Norways fittest county here!

 

Continue reading

CERGs Movember treningsprogram

Ulrik WisløffMovember er her og tiden er igjen inne for å sette fokus på prostatakreft og mannehelse. Trening både forebygger kreft og bør ha en viktig plass i både i behandlingen og rehabiliteringen av kreftsykdom. I år kan man derfor delta på en ny måte gjennom kampanjen Move som oppfordrer folk til å være aktive. Kom igang med treningen med vårt 4-ukers Movember-program som du finner lenger ned i dette innlegget!

Bli også med å kåre Norges sprekeste fylke her!

Find the Movember fitness program in English here!

Continue reading

Hvordan får vi folk aktive og kan trening påvirke utviklingen av Alzheimer? Milliontildeling til CERG

Intervalltrening ute med deltakerne i forskningsprosjektet Generasjon 100I går ble det klart at vi i K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) får midler til to viktige prosjekter gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Forsker Bjarne Nes får millionstøtte over fem år til flere prosjekt, og Atefe Tari får midler til et doktorgradsprosjekt på sammenhengen mellom trening og Alzheimer.

– At vi fikk midler til å gjennomføre disse prosjektene var en veldig gledelig nyhet å få. Forskningshverdagen er nå en gang sånn at man bruker veldig mye tid på å planlegge spenstige prosjekter som gjerne strekker seg langt fram i tid, mens realiteten er at midlene man har tilgjengelig ikke er i nærheten av å dekke behovet. Det var derfor viktig både for meg selv og gruppa at vi får finansiering til å gjennomføre det vi har tenkt, sier Bjarne Nes.

Continue reading

To sit or not to sit, that is the question

Tired businessman sleeping on chair in office with his legs on tWe all know that exercise is good for you and sitting is bad. Right? Wrong, according to the new article published in the International Journal of Epidemiology.

The study followed some 5000 men and women over a 16 year period and found that sitting at work or at home was not associated with increased risk of death even when age, socioeconomic status, ethnicity, health, alcohol consumption and diet were taken into consideration. So, according to these authors, sitting may not be as bad for us as we previously thought.

Continue reading

Begrenser venene kondisjon hos friske og hjerte-kar pasienter?

Disputas Ingeborg Megård LeinanBlodårene våre blir mindre elastiske når vi bli eldre og når vi får hjertesykdom. Stive blodårer kan gi høyt blodtrykk og er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Dette er godt studert i arterier, mens den venøse delen av blådåresystemet vårt er lite undersøkt. Vi vet at friske personer med normal kondisjon har god elastisitet i vener i beina, mens personer med hjertesvikt og redusert kondisjon har mindre elastiske vener. Det er uklart om elastisitet i vener har betydning for kondisjon, og om blodvolum påvirker elastisiteten i venene hos friske og pasienter med hjertesykdom.

Målet med doktorgraden er å undersøke hvordan alder, kondisjon, koronar hjertesykdom og blodvolum påvirker blodårefunksjon i venen i armene. I tillegg ønsket vi å undersøke om seks uker med trening med moderat og høy intensitet ville forbedre blodårenes elastisitet.

Continue reading

Fysisk aktivitet og ekteskap

Senior Couple Exercising In ParkHvordan påvirkes vår egen livsstil av livsstilsendringer hos ektefellen? Dette har fra før blitt undersøkt for bl.a. røyking og alkoholforbruk, mens få tidligere studier har vurdert samsvar mellom ektefellers endringer i fysisk aktivitet. En studie nylig publisert i The American Journal of Epidemiology, har undersøkt nettopp dette.

Studien inkluderte mer enn 3.000 ektepar i alderen 45-64 år. Deltakerne var inne til undersøkelser på 2 tidspunkter, med 6 års mellomrom. Fysisk aktivitet ble målt ved å spørre om hyppighet, varighet og intensitet, for henholdsvis idrett/mosjon og hverdagsaktiviteter.

Continue reading

Is your lifestyle influenced by your spouse’s lifestyle changes?

Senior Couple Exercising In ParkHow is our lifestyle influenced by our spouse’s lifestyle changes? Effects of smoking and alcohol consumption have been examined in this regard but few studies have assessed this relationship when it comes to physical activity. A recent study in The American Journal of Epidemiology has done just that.

The study included more than 3,000 married couples aged 45-64 years. Participants were examined twice, at baseline and after 6 years. Physical activity was assessed using questions about the frequency, duration and intensity of sports/exercise and leisure activities.

Continue reading