Røbetjus forhindrer høydesyke

Svein Erik Gaustad tester om rødbetjus har positive effekter på blodårefunksjon i høyden.Hovedutfordringen for mennesker som besøker områder i store høyder (HA) er redusert oksygentilgang i luften, såkalt tynn luft. Hvor godt mennesker tåler å være i høyden varierer stort, men for å minimalisere risikoen for utvikling av den fryktede høydesyken er riktig akklimatisering nødvendig. De første symptomene på høydesyke er ting som alvorlig hodepine, tretthet og oppkast, men videre feilaktig akklimatisering kan føre til potensielt dødelige former som høydeindusert hjerne -og lungeødem (HACE / HAPE).

En viktig del av en vellykket akklimatisering er at blodårene er i stand til å levere nok oksygen i hele kroppen. Tidligere forskning har vist at blodårene har en tendens til å trekke seg sammen i stor høyde, og dermed ønsket vi å undersøke om vi kunne forbedre blodårefunksjonen i høyden rett og slett ved å drikke rødbetjus på 3700 meters høyde. Blodårefunksjonen ble målt ved en standard test ved hjelp av ultralyd.

Les og hør om studien i Scientific American her!

Les om studien i Gemini her!

I en studie vi nylig publiserte i tidsskriftet Nitric Oxide: Biology and Chemistry, viser vi at organisk nitrat-rik rødbetjus gjenoppretter nedsatt blodårefunksjon i stor høyde. Studien har vi gjennomført i samarbeid med Mittuniversitetet i Østersund.
Normal blodårefunksjon er avhengig av kroppens evne til å naturlig produsere en forbindelse som kalles nitrogenoksid (NO). Hos friske mennesker som befinner seg på havnivå, er ikke produksjon av tilstrekkelige mengder av NO noe problem, men i stor høyde hvor mengden oksygen er mindre, er dette en utfordring. Rett og slett fordi naturlig NO-produksjon krever tilstrekkelig oksygen. Men kroppen har et “back-up system” for NO-produksjon i høyden, og det er her rødbetjusen har sin funksjon. Hemmeligheten bak rødbetjus er at den inneholder store mengder nitrat som omdannes til NO i kroppen selv om oksygentilgangen er begrenset.

Les også: Er rødbetjus virkelig prestasjonsfremmende?

Svein Erik Gaustad. Foto: Berre AS

Svein Erik Gaustad. Foto: Berre AS

Før vi i CERG og forskere fra Mittuniversitetet gikk på en 39 dagers ekspedisjon til Nepal hadde ingen undersøkt om inntak av en nitratrik jus kan ha positive effekter på blodårefunksjonen i høyden. Friske menn og kvinner ble undersøkt med ultralyd før og under høydeekspedisjonen. Som forventet, høyden gjorde at blodårene deres trakk seg samment. For å teste om rødbetjus kan gjøre at blodårene slapper av igjen, ble folk undersøkt etter å ha drukket to typer rødbetjud med en 24-timers pause mellom testene. En av de to jusene inneholdt store mengder av nitrat, mens den andre typen ikke inneholdt nitrat i det hele tatt (placebo). Det er viktig å fastslå at verken testpersonene eller forskerne visste hva slags rødbetjus hver person drakk før blodårene ble undersøkt, og rekkefølgen av juice var tilfeldig.
Vår studie viste at rødbetjus med store mengder nitrat fikk sammentrekte blodårer til slapper av igjen i høyden, og gå tilbake til normal funksjon, mens rødbetjus uten nitrat (placebo) ikke har noen effekt.

Les også: Topp trening til fjells

Når du planlegger din neste tur til høyden, kanskje det er verdt å bære en flaske med rødbetjus i sekken. Det kan være den ekstra boosten kroppen din trenger for å levere nok oksygen til slitne muskler og holde deg frisk høyt til fjells.

Les også: Hva her denne ulven å gjøre med helsa di?

 Svein Erik Gaustad, postdoktor ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s