Trening og kosthold – viktige ingredienser for livskvalitet og vellykket kognitiv aldring?

Eldre mann og eldre dame på spinningsykler. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes /NTNUVår biologiske aldring påvirkes av ulike faktorer, og endringer på molekyl – og cellenivå skjer over tid. Men disse endringene er verken lineære eller konsekvente, og de er bare løst knyttet til en persons alder målt i år. Det er ingen “typisk” eldre person og noen 80-åringer har fysisk og mental kapasitet som man kan finne hos mange 20-åringer.

Men etter hvert som vi blir eldre vil kroppene våre endres. Vi kan bli litt rundere rundt midjen, eller våkne om nettene, eller kanskje føle oss litt stivere om morgen. De fleste av oss begynner etterhvert å bruke briller, og sakte blir hårene grå. Noen mister håret. Med alderen blir vi også mer glemske. Endringer som sakte men sikkert svekker evnen til å møte dagliglivets utfordringer er ansett for å være en normal del av aldringsprosessen. Generelt bremses i tillegg evnen vår til å håndtere informasjon med alderen, og eldre mennesker har større problemer multitasking enn yngre. Forskning viser samtidig at problemer med hukommelse, språk, tenkning og dømmekraft, også kalt kognitiv svikt, ikke må forveksles med vanlige aldersrelaterte endringer. Kognitiv svikt øker også risikoen for å utvikle demens. Likevel blir noen mennesker med mild kognitiv svikt aldri blir verre, og noen blir etterhvert bedre.

Les også: Trening for en sunn hjerne

Gå tur (Illustrasjonsfoto: Istock)Antallet eldre i verden øker i et dramatisk tempo, og den globale utbredelsen av demens er spådd å øke betydelig fra anslagsvis 35,6 millioner i 2010 til 65,7 millioner i 2030, og 115,4 millioner i 2050 (Jama). Byrden av mild kognitiv svikt forventes også å øke. På grunn av mangel på medisinsk behandling mot demens, er det å fremme god kognitiv aldring er et tema av stor betydning for den enkelte og for folkehelsen (CERG bloggen).

Fysisk inaktivitet er forbundet med de fleste av risikofaktorene for demens, inkludert depresjon, fedme midt i livet, høyt blodtrykk midt i livet og diabetes – tiltak for å øke fysisk aktivitet gjennom hele livet kan dermed ha en dramatisk effekt på forekomsten av demens over tid.

Les også: Mental helse og sunn aldring – fordelene av trening

En finsk studie har nylig sett på effektene av kosthold, trening, og kognitiv trening hos personer fra 60-77 år. Det fysiske treningsprogrammet besto av individuelt tilpassede øvelser for muskelstyrke 1-3 ganger per uke og aerob trening 2-5 ganger per uke, inkludert øvelser for å bedre balanse. Deltakerne i studien ble fulgt over to år og ved studieslutt fant man en betydelig effekt på kognitiv funksjon. Resultatene tyder derfor på at kombinasjonen av helsefremmende tiltak forbedrer eller vedlikeholde kognitiv funksjon hos eldre mennesker. Dette er i tråd med nylig publiserte resultater fra den amerikanske NHANES studien hvor forfatterne fant at kombinasjonen av fysisk inaktivitet og et usunt kosthold økte risikoen for dårlig helserelatert livskvalitet og for tidlig død betydelig mer sammenlignet med det å ha bare en “dårlig” helseatferd (fysisk aktive med et usunt kosthold eller fysisk inaktive med et sunt kosthold).

Les alle innlegg om vår stLinda Ernstsenore studie om trening og eldre, Generasjon 100, her!

Disse studiene illustrerer betydningen av å møte ikke bare ett, men flere helsefremmende atferdsmønstre for å fremme sunn aldring. I sist, men ikke minst: Det er det aldri for sent å endre en dårlig vane, eller å etablere en ny.

Linda Ernstsen, Postdoktor ved CERG

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s