Fysisk aktivitet og ekteskap

Senior Couple Exercising In ParkHvordan påvirkes vår egen livsstil av livsstilsendringer hos ektefellen? Dette har fra før blitt undersøkt for bl.a. røyking og alkoholforbruk, mens få tidligere studier har vurdert samsvar mellom ektefellers endringer i fysisk aktivitet. En studie nylig publisert i The American Journal of Epidemiology, har undersøkt nettopp dette.

Studien inkluderte mer enn 3.000 ektepar i alderen 45-64 år. Deltakerne var inne til undersøkelser på 2 tidspunkter, med 6 års mellomrom. Fysisk aktivitet ble målt ved å spørre om hyppighet, varighet og intensitet, for henholdsvis idrett/mosjon og hverdagsaktiviteter.

Les også: Trening og kosthold – viktige ingredienser for livskvalitet og sunn aldring

Resultatene viste at ved oppstartstidspunktet for studien, så var det en positiv sammenheng mellom enkeltpersoners nivå av både idrett/mosjon og hverdagsaktivitet, og hans eller hennes ektefelle sin aktivitet på begge områder.

MedFakNTNUtrening_10litenResultatene for endringer i fysisk aktivitet over tid viste et tilsvarende mønster. Endringer i eksempelvis en kvinne sitt nivå av idrett/mosjon og hverdagsaktivitet hadde positiv sammenheng med endringer i hennes ektefelle sin fysiske aktivitet – og omvendt. Sammenhengen mellom ektefellene gjaldt uavhengig av om aktiviteten økte eller ble redusert i 6-årsperioden. Dette betyr altså at ektefolk påvirker hverandres aktivitetsnivå både på godt og vondt…

Videre så fant forfatterne at enkeltpersoner hadde større sjanse for å tilfredsstille helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet dersom deres ektefelle oppfylte anbefalingene ved begge studiebesøk eller bare ved siste tidspunkt i studien.

Les også: Hold deg sterk – bevar helsa

I artikkelen antydes det flere aktuelle forklaringer på resultatene. Det pekes på at mennesker har en tendens til å velge ektefeller med liknende holdninger, personlighet og atferd. Dermed kan sammenhengen i nivå av fysisk aktivitet ha blitt etablert før ektefellene møttes, men dette forklarer likevel ikke likhetene i endringer over tid. En annen hypotese er at det ekteskapelige samsvaret skyldes likhet i fysisk og sosialt miljø, samt lik tilgang til ressurser. En tredje forklaring er at en av ektefellene i stor grad kan påvirke atferden til begge ektefeller. Den siste forklaringen er at ektefeller blir mer lik den andre over tid, og kanskje kan det samme også gjelde for fysisk aktivitetsnivå?

Hallgeir Viken. Foto: Berre AS

Les også: Kun en av tre vet at de har arvelig høyt kolesterol

Hva tror du er forklaringen på resultatene, hvordan stemmer resultatene med dine erfaringer, og, selv om samboere ikke deltok i denne studien, vil det samme gjelde for dem?

Hallgeir Viken, Stipendiat ved CERG

This entry was posted in folkehelse, Forskning, På norsk and tagged , , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s