Begrenser venene kondisjon hos friske og hjerte-kar pasienter?

Disputas Ingeborg Megård LeinanBlodårene våre blir mindre elastiske når vi bli eldre og når vi får hjertesykdom. Stive blodårer kan gi høyt blodtrykk og er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Dette er godt studert i arterier, mens den venøse delen av blådåresystemet vårt er lite undersøkt. Vi vet at friske personer med normal kondisjon har god elastisitet i vener i beina, mens personer med hjertesvikt og redusert kondisjon har mindre elastiske vener. Det er uklart om elastisitet i vener har betydning for kondisjon, og om blodvolum påvirker elastisiteten i venene hos friske og pasienter med hjertesykdom.

Målet med doktorgraden er å undersøke hvordan alder, kondisjon, koronar hjertesykdom og blodvolum påvirker blodårefunksjon i venen i armene. I tillegg ønsket vi å undersøke om seks uker med trening med moderat og høy intensitet ville forbedre blodårenes elastisitet.

Les også: Fysisk aktivitet og ekteskap – påvirker vi ektefellen?

Vi undersøkte friske normalvektige og overvektige deltagere i alderen 20-69 år og pasienter med stabil koronar hjertesykdom. Alle deltagerne hadde relativt likt kondisjonstall. Vi fant ingen forskjell i venenes elastisitet mellom de ulike gruppe med personer når vi justerte data for mengde blodvolum. Dette kan indikere at både total blodvolum og kondisjon (maksimal oksygenopptak) kan være avgjørende for blodårefunksjon i armene, og at relativt trente pasienter med hjerte-kar sykdom har en elastisitet i venene tilsvarende friske personer.

Les også: Kosthold og trening – viktige ingredienser for en sun aldring?

I en av studiene undersøkte vi hvordan seks uke med tre ulike former for trening påvirker kondisjon og venøs elastisitet hos forsøkspersonene. Trening med høy intensitet og lang varighet (4×4 minutter) bedret kondisjon, men endret ikke blodårefunksjon. Ingen av de to andre treningsformene (moderat trening og 10×1 min intervalltrening) endret kondisjon eller blodårefunksjon. Blodvolumet endret seg ikke etter treningsperioden. Studien viser at både intensitet og varighet er viktig for å endre kondisjon med trening, men at kondisjon bedres uten av venøs elastisitet og blodvolum endres. Det kan bety at større treningsmengde og varighet må til for å se denne typen endring.

Les også: Hold deg sterk – bevar helsa

Avhandlingen viser personer med relativ lik kondisjon og blodvolum har normal venøs elastisitet uavhengig av alder, kroppsvekt og hjerte-kar sykdom, og at 6 ukers trening ikke er tilstrekkelig til å endre venøs elastisitet i arm.

Ingeborg Megård Leinan, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s