Hvordan får vi folk aktive og kan trening påvirke utviklingen av Alzheimer? Milliontildeling til CERG

Intervalltrening ute med deltakerne i forskningsprosjektet Generasjon 100I går ble det klart at vi i K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) får midler til to viktige prosjekter gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Forsker Bjarne Nes får millionstøtte over fem år til flere prosjekt, og Atefe Tari får midler til et doktorgradsprosjekt på sammenhengen mellom trening og Alzheimer.

– At vi fikk midler til å gjennomføre disse prosjektene var en veldig gledelig nyhet å få. Forskningshverdagen er nå en gang sånn at man bruker veldig mye tid på å planlegge spenstige prosjekter som gjerne strekker seg langt fram i tid, mens realiteten er at midlene man har tilgjengelig ikke er i nærheten av å dekke behovet. Det var derfor viktig både for meg selv og gruppa at vi får finansiering til å gjennomføre det vi har tenkt, sier Bjarne Nes.

– Når det sagt vil vi nok trenge ytterligere finansiering for å få optimalt utbytte av en del av de større prosjektene vi har planlagt, for eksempel i HUNT 4. Vi vil derfor fortsette å forsøke å skrive overbevisende søknader til ulike finansieringskilder og håper på bra utbytte til gruppa i tiden framover, legger han til.

Les alle våre blogginnlegg om HUNT her!

Bjarne Nes. Foto: BERRE ASNes har bakgrunn fra idrett, fysisk aktivitet og helse med master i bevegelsesvitenskap.Han kom inn i CERG da han jobbet med masteroppgaven sin hvor han var med å samle inn kondisjonsdata i forbindelse med HUNT 3. Han ble stipendiat i 2009 og har siden jobbet primært med data fra HUNT, men har også vært med på en del kliniske studier.

– Blant annet har jeg jobbet med en modell for å estimere kondisjonsnivået uten krevende tester og kostnadskrevende utstyr, sier han.

I et av de kommende prosjektet skal Nes jobbe videre med å utvikle denne estimeringsmodellen, populært kalt «kondiskalkulatoren», til et nyttig verktøy for fastleger og annet helsepersonell som jobber med forebygging. Videre skal han og kolleger studere sammenhengene mellom fysisk aktivitet og hjerteflimmer i HUNT og Generasjon 100 studien. Her har Vegard Malmo har gjort en stor jobb med å gå igjennom journaler og validere diagnoser hos HUNT deltakerne.

Les alle våre blogginnlegg om Generasjon 100 her!

– Sist men ikke minst ønsker vi å gjøre en stor intervensjonsstudie i forbindelse med HUNT 4 som starter opp i 2017, der vi ønsker å bruke nye, innovative teknologiske løsninger for å måle fysisk aktivitet og motivere til økt aktivitetsnivå. Dette er virkelig et spennende prosjekt som kan bli et bidrag til å løse et av de viktigste spørsmålene for framtidens folkehelse: Hvordan kan vi på en kostnadseffektiv måte få folk opp på et aktivitetsnivå som gir helsemessig gevinst?

Hvorfor forebygger trening Alzheimer?

Atefe Tari. Foto: BERRE ASAtefe Tari begynte å jobbe som avdelngsingeniør ved i CERG i 2012, og har vært involvert i en rekke ulike prosjekter i gruppa blant annet de store studiene Generasjon 100, OptimEx og MetEx. Tari er bioingeniør og har en mastergrad i molekylærmedisin fra det nobelprisvinnende Kavliinstituttet her på NTNU. Hun har nå fått midler til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt hvor hun skal studere de molekylære mekanismene som gjør at trening forebygger Alzheimer.

Les også: Trening for en sunn hjerne

– Alzheimer er den vanligste formen for demens og etterspørselen etter forebygging og nye terapier er stor. Studier har vist at trening virker forebyggende på Alzheimerutvikling. Kardiovaskulær helse, som utvilsomt forbedres ved trening, viser seg å være tett knyttet med helsen til hjernen. Vi skal nå studere mekanismene bak dette blant annet i hjernecellekulturmodeller og i transgene musemodeller for Alzheimer, sier Tari.

Det var bakgrunnen hennes fra både molekylærmedisin og nevrovitenskap, samt erfaringen de siste årene fra CERG som har gjort henne interessert i å starte et prosjekt hvor hun kan kombinere kunnskap om hjertet og hjernen.

Les også: Lagret for fremtiden

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og er kjempeglad og takknemlig for å ha med meg to gode veiledere Ulrik Wisløff ved CERG og Menno Witter ved Kavli instituttet. Ikke minst er jeg heldig å ha med samarbeidspartnere fra klinikken her ved St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo og Harvard Medical School i USA, sier Tari.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s