Diet and exercise – important ingredients for quality of life and successful cognitive aging?

Eldre mann og eldre dame på spinningsykler. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes /NTNUThe biological level ageing results from the impact of the accumulation of a wide variety of molecular and cellular damage over time. But these changes are neither linear nor consistent, and they are only loosely associated with a person’s age in years. There is no ‘typical’ older person and some 80 year-olds have physical and mental capacities similar to many 20 year-olds.

However, as we grow older our bodies are changing. We may grow a little rounder around the waistline, or wake in the night, or feel a little stiffer in the morning. Most of us have to start to use glasses, and slowly our hear turns grey. Some even loose it. As we grow older increased forgetfulness that not is impairing our daily life is considered to be a part of the normal aging process. Generally, information processing also slows as we grow older, and older people have more trouble multitasking. However, research find that problems with memory, language, thinking and judgment that are greater than normal age-related changes, also called cognitive impairment may increase the risk of later progressing to dementia. Still, some people with mild cognitive impairment never get worse, and a few eventually get better.

Continue reading

Advertisements

Trening og kosthold – viktige ingredienser for livskvalitet og vellykket kognitiv aldring?

Eldre mann og eldre dame på spinningsykler. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes /NTNUVår biologiske aldring påvirkes av ulike faktorer, og endringer på molekyl – og cellenivå skjer over tid. Men disse endringene er verken lineære eller konsekvente, og de er bare løst knyttet til en persons alder målt i år. Det er ingen “typisk” eldre person og noen 80-åringer har fysisk og mental kapasitet som man kan finne hos mange 20-åringer.

Men etter hvert som vi blir eldre vil kroppene våre endres. Vi kan bli litt rundere rundt midjen, eller våkne om nettene, eller kanskje føle oss litt stivere om morgen. De fleste av oss begynner etterhvert å bruke briller, og sakte blir hårene grå. Noen mister håret. Med alderen blir vi også mer glemske. Endringer som sakte men sikkert svekker evnen til å møte dagliglivets utfordringer er ansett for å være en normal del av aldringsprosessen. Generelt bremses i tillegg evnen vår til å håndtere informasjon med alderen, og eldre mennesker har større problemer multitasking enn yngre. Forskning viser samtidig at problemer med hukommelse, språk, tenkning og dømmekraft, også kalt kognitiv svikt, ikke må forveksles med vanlige aldersrelaterte endringer. Kognitiv svikt øker også risikoen for å utvikle demens. Likevel blir noen mennesker med mild kognitiv svikt aldri blir verre, og noen blir etterhvert bedre.

Continue reading

Røbetjus forhindrer høydesyke

Svein Erik Gaustad tester om rødbetjus har positive effekter på blodårefunksjon i høyden.Hovedutfordringen for mennesker som besøker områder i store høyder (HA) er redusert oksygentilgang i luften, såkalt tynn luft. Hvor godt mennesker tåler å være i høyden varierer stort, men for å minimalisere risikoen for utvikling av den fryktede høydesyken er riktig akklimatisering nødvendig. De første symptomene på høydesyke er ting som alvorlig hodepine, tretthet og oppkast, men videre feilaktig akklimatisering kan føre til potensielt dødelige former som høydeindusert hjerne -og lungeødem (HACE / HAPE).

En viktig del av en vellykket akklimatisering er at blodårene er i stand til å levere nok oksygen i hele kroppen. Tidligere forskning har vist at blodårene har en tendens til å trekke seg sammen i stor høyde, og dermed ønsket vi å undersøke om vi kunne forbedre blodårefunksjonen i høyden rett og slett ved å drikke rødbetjus på 3700 meters høyde. Blodårefunksjonen ble målt ved en standard test ved hjelp av ultralyd.

Continue reading

«Beating» symptoms of mountain sickness by drinking nitrate-rich organic juice

Svein Erik Gaustad tester om rødbetjus har positive effekter på blodårefunksjon i høyden.The main challenge for humans visiting high altitude (HA) is the reduced oxygen availability in the air (“thin air”). How well humans tolerate HA is highly variable, but in order to minimize the risk of developing the feared symptoms of acute mountain sickness (AMS), proper acclimatization is needed. The first symptoms of AMS are “self-limiting forms” like severe headache, tiredness and vomiting, but improper acclimatization can lead to the potentially lethal forms like high-altitude cerebral -and pulmonary edema (HACE/HAPE). Vital in a successful acclimatization is that the blood vessels are able to deliver enough oxygen throughout the body. Previous research have shown that blood vessels tend to contract in HA, thereby we wanted to investigate if we could improve blood vessel function in HA simply by drinking beetroot juice at 3700 meters of altitude. Blood vessel function was measured through a standard test of arterial endothelial function by a flow mediated dilatation test (FMD) using ultrasound.

Continue reading