Er e-sigaretter bra eller dårlig?

Lars Aakerøy. Foto: BERRE ASIfølge “Center for Disease Control and Prevention”, er røyking er den ledende dødsårsaken i USA som kan forebygges. Tobakksbruk er en risikofaktor for de ledende dødsårsakene i WHOs dødelighetsstatistikk. De anslås å forårsake rundt seks millioner dødsfall per år på verdensbasis. Røyking øker risikoen for for eksempel koronar hjertesykdom, hjerneslag og flere typer kreft i tillegg til å være en årsak til generell redusert helse og kondisjon. I mange utviklingsland ser vi at røyking avtar. Mentil tross for dette er sigarettrøyking fortsatt en av de store folkehelseutfordringene våre og å redusere eller eliminere tobakksrøyking vil være svært viktig for folkehelsen.

Les også: Fysisk aktivitet og ekteskap

RøykesluttJeg har nylig deltoatt på en internasjonal kongress i Amsterdam organisert av “European Respiratory Society” (ERS). Ingen forelesning jeg var på skapte sterkere følelser og heftigere diskusjon enn den om elektroniske sigaretter (e-sigaretter). ERS har sendt ut en høringsuttalelse om bruk av ikke-godkjente nikotinprodukter, blant annet e-sigaretter. De som argumenterer for å bruke e-sigaretter som et røykesluttprodukt hevder at e-sigaretter er mindre skadelig enn vanlige sigaretter, effektivt for røykeslutt og derfor kan forebygge sykdom og død. Folk som var mot bruk av e-sigaretter argumenterte med at det faktisk er mangel på solid vitenskapelig dokumentasjon av skade og langsiktige bivirkninger av e-sigaretter, og at det er usikkerhet knyttet til hva de faktisk inneholder og at de ikke er tilstrekkelig regulert. I dag er de verken registrert som et tobakksprodukt eller som et farmasøytisk produkt.

Les også: Hvordan unngå hjertesykdom

De argumenterer også med at det allerede finnes effektive røykesluttprodukter, så det skal ikke være noen grunn til å forhaste seg før de vitenskapelige bevisene er mer solide og de langsiktige effektene bedre kjent. “Public Health England” har nylig kommet med en gjennomgang, som rapporterte at e-sigaretter er rundt 95% mindre skadelig enn tobakk.

Les også: Treningsråd fra legen – er det verdt innsatsen?

En lignende debatt som den jeg opplevde i Amsterdam har fortsatt, også i medisinske tidsskrifter etter en lederartikkel i The Lancet (29 august 2015). VG skrev (26 oktober 2015) at e-sigaretter kan bli legalisert for salg i Norge. Det er positivt at noe som kan dempe tobakksrøyking i det minste blir debattert.

Lars Aakerøy, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s