Trening i arbeidstiden

CERG-forsker Anja Bye. Foto: BERRE ASFor noen uker siden publiserte CERG en ny studie, under ledelse av Dr. Javaid Nauman, som viste at de som sitter i mer enn sju timer pr dag har gjennomsnittlig 35 % forhøyet risiko for hjertesykdom. Dette er dårlig nytt for dem av oss som tilbringer hele arbeidsdagen foran en dataskjerm. Heldigvis så Nauman lys i tunellen, og det viste seg at de som hadde god kondisjon var beskyttet mot skadene av stillesitting. Her var det altså ikke antall treningstimer som gjaldt, men kun hvor god kondisjonen var. Denne studien er viktig i debatten omkring trening i arbeidstiden. Mange bedrifter er flinke til å legge til rette for trening i arbeidstiden, mens noen bedrifter dessverre har gått bort fra denne ordningen i løpet av de siste årene.

Les også: Økt kondisjon hjelper mot helseskadene fra stillesitting

Så langt er det forsket lite på effekten av fysisk aktivitet i arbeidstiden i Norge. En stor studie fra 2014 konkluderte med at aktivitet på arbeidsplassen ga liten effekt på sykefraværet målt som mengde legemeldte sykefravær. En svakhet med studien er at de ikke har skilt på hvilken type aktivitet som gjennomføres eller de forskjellige yrkesgruppene.Med stor variasjon i hvilke aktivitetstiltak som er igangsatt og arbeidsdagen hos de forskjellige yrkesgrupper, vil det være vanskelig å komme med gode anbefalinger til bedrifter og arbeidsgivere basert på denne studien. Det er derfor nødvendig med flere studier som undersøker om enkelte typer av tiltak kan ha effekt for forskjellige yrkesgrupper.

Les også: Hvor fort blir stillesitting helsefarlig?

Dame i treningsklær gjennomfører ryggløft. Foto: Lasse Berre. på bildet: Anne Marie Ormbostad BerreI lys av Naumans funn er det viktig hvilken type trening man velger og ikke nødvendigvis hvor mye man trener. Det kan tyde på at arbeidsplasser med mye inaktivitet kan dra fordeler av treningsopplegg som har god effekt på kondisjonen, slik som for eksempel intervalltrening ved høy intensitet. Sannsynligvis vil dette gi langt større fordeler enn om man tar en rolig gåtur, i alle fall når det gjelder risiko for hjertesykdom.

Les også: Hvordan være aktiv i en travel hverdag?

Hvis man ser på sammenhenger mellom fysisk aktivitet og sykefravær, uavhengig av om dette er i regi av arbeidsplassen, viser internasjonal forskning at fysisk aktivitet har en positiv effekt på sykefraværet. Fra tid til annen dukker det opp solskinnshistorier i media, som viser særdeles gode resultater av trening i arbeidstiden. For to år siden kunne vi lese i Aftenposten at bedriften Reitan Convenience opplevde en halvering av sykefraværet etter at de begynte med trening i arbeidstiden, og i løpet av tre år hadde de spart bedriften for tre millioner kroner. Denne bedriften gikk grundig til verks og alle ansatte fikk tilbud om personlig trener med individuelt tilpasset treningsprogram, og de organiserte løpegrupper og sirkeltrening.

Les også: Sitt mindre – tren mer

Basert på den kunnskapen vi har i dag håper jeg at enda flere arbeidsgivere i 2016 ser nytten av å tilby sine ansatte trening i arbeidstiden, og at det legges til rette for aktivitet med moderat til høy intensitet for oppnå god effekt på kondisjonen. I tillegg håper jeg vi kan få flere studier som gjør det enklere å skreddersy de mest fordelaktige treningsoppleggene for de enkelte yrkesgruppene, for å få flest mulig friske og fornøyde arbeidstakere.

Anja Bye, forsker ved CERG

4×4+Interval Training from Cardiac Exercise Research Group on Vimeo.

 

Ref: Do work-place initiated measures reduce sickness absence? Preventive measures and sickness absence among older workers in Norway.

Ref: Does physical activity have an impact on sickness absence? A review.

Ref: http://www.aftenposten.no/jobb/Jobber-sa-svetten-renner-7318387.html

Ref: http://www.vg.no/spesial/2014/stillesitting/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s