Kan lungene begrense kondisjonsnivået vårt?

Dorthe Stensvold. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Maksimalt oksygen opptak (VO2max) brukes av mange forskere, og er regnet som det beste målet på kondisjon, men hva er det som er med på å bestemme vårt maksimale oksygenopptak? Hos friske personer er hjertets minuttvolum, altså maksimal hjertefrekvens ganger maksimalt slagvolum, fremhevet som den mest avgjørende faktoren. Forskere har lenge ment at respirasjonssystemet vårt har en overkapasitet, og at det derfor ikke er en begrensende faktor for oksygenopptaket hos friske.

En nylig publisert studie fra vår gruppe viser midlertidig at lungefunksjonen kan være en begrensende faktor for oksygenopptaket hos eldre, selv hos de som er friske.

Continue reading

Hvordan få inaktive trønderrockere i aktivitet?

Brøndbo testerJeg har i lengre tid jobbet litt opp mot noen av Trøndelags rockere, og hatt flere av dem inne til testing ved NeXt Move kjernefasilitet. Dette i hovedsak for å se hvordan den fysiske formen har vært, og vi må vel være ærlige og si at det ikke alltid har stått så veldig bra til. Og når jeg rett før jul fikk spørsmål om å hjelpe to av Namsos store sønner til å komme i form til Namsosløpet den 21.05.16, så måtte vi igjen få gutta inn på tredemølle for en test slik at vi kunne lage et treningsprogram som egnet seg for dem.

Continue reading

Intervalltrening reduserte hjerteflimmer

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU“Tid i atrieflimmer og symptomer på sykdommen ble redusert, og kondisjonen, hjertefunksjon, lipid nivåer og livskvalitet ble forbedret hos pasientene som gjennomførte høyintensitets intervalltrening”, sier stipendiat ved CERG og lege ved St. Olavs Hospital Vegard Malmo.

Han er førsteforfatter av artikkelen “Aerobic Interval Training Reduces the Burden of Atrial Fibrillation in the Short Term” som nylig ble publisert i tidsskriftet Circulation. I denne studien ble 51 personer med ikke-permanent atrieflimmer (AF) tilfeldig utvalgt til enten å gjennomføre høyintensitet intervalltrening (4 x 4 minutters intervaller på 85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens) tre ganger i uken i 12 uker eller en kontrollgruppe som skulle fortsette sine daværende treningsvaner. Hvor mye flimmer deltakerne opplevde ble overvåket kontinuerlig. I tillegg til hjertefunksjon, ble  arbeidskapasitet, lipidnivå, livskvalitet og AF-symptomer vurdert.

Continue reading

Exercise reduced burden of atrial fibrillation

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU“Time in atrial fibrillation and symptoms of the disease were reduced, and exercise capacity, cardiac function, lipid levels and quality of life were improved in the patients preforming high intensity interval training”, PhD candidate at CERG and medical doctor at St. Olavs Hospital,  Vegard Malmo.

He is first author in the paper “Aerobic Interval training reduces the burden of atrial fibrillation in the short term: A randomized trial” recently published in Circulation. In this study, 51 persons with non-permanent atrial fibrillation (AF) were randomized either to high intensity interval training (four 4-minute intervals at 85-95% of peak heart) rate three times a week for 12 weeks or a control group (continuing their earlier exercise habits). Minutes of AF each day was monitored continuously with an implanted recorder. In addition cardiac function, exercise capacity, lipid status, quality of life and AF symptoms were assessed.

Continue reading

Fikk beste poster under forskningsrådskonferanse

Forsker Linda Ernststen ved CERG fikk prisen for beste poster under forskningsrådskonferanseCERG-forsker Linda Ernstsen mottok tirsdag 2.februar prisen for beste poster under Norges Forskningsråds konferanse i Psykisk helse og rusmiddelforskning i Oslo. I posteren med tittelen «Effect of change in mental distress and physical activity level on risk of all-cause mortality in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT)” viste resultatene at hjertefriske kvinner og menn som både i HUNT1(1984-86) og HUNT2(1995-97) rapporterte høyt mentalt stress og fysisk aktivitet under dagens anbefalinger hadde betydelig økt risiko for tidlig død inntil 15 år etter deltakelsen i HUNT2.

“Dette var en utrolig fin pris å motta” sier den glade prisvinneren. Hun ønsker samtidig å rette en takk til ExtraStiftelsen for helse- og rehabilitering og Nasjonalforeningen for folkehelsen som gjennom tildelingen av postdoc midlene har gjort det mulig å gjennomføre denne forskingen.

Gratulerer så mye fra alle kolleger ved CERG!

Månedsbrev Generasjon 100 Januar 2016

Hei alle deltakere i Generasjon 100,

flere av dere har etterspurt mer informasjon om prosjektet, og det vil vi gjerne prøve å gi dere. Derfor har vi bestemt oss for å lage et månedsbrevet som blir liggende på nett. Vi lager dette i starten av hver måned og linker til det på nettsidene og på Facebooksiden. Da kan de som ønsker det gå inn og finne det der.

Kom gjerne med tilbakemelding om hvilken type informasjon dere ønsker i dette månedsbrevet.

Skriver hovedoppgave om Generasjon 100:

Lasse og Jarl er to medisinstudenter som skal skrive sin hovedoppgave på Generasjon 100. I sin oppgave skal de se på om treningsresponsen er den samme for de som går på kolesterolsenkende medisiner mot de som ikke går på disse medisinene. De blir med oss fra februar frem til sommeren.

Lasse og Jarl

Generasjon 100 i media:

Interessen for Generasjon 100 er stor, og i løpet av januar har prosjektet vært i media flere ganger.

I januar var det en veldig fin tre siders reportasje fra prosjektet i Allers:

Bilde av to sider i Allers. reportasje om Generasjon 100

Dagbladet intervjuet både Dorthe Stensvold og stipendiat Erlend Hassel om Generasjon 100 i en stor sak om trening i alderdommen i Dagbladet. Denne saken var også hovedoppslag på forsida.

Generasjon 100 i Dagbladet

NRK Viten filmet fra Generasjon 100 i høst. Film fra denne dagen er brukt i en sak på Schrödingers katt om forskning på en treningspille hvor vår forsker Anja Bye som jobber med gener er intervjuet. Se innslaget på NRK her:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt#t=50s

Kommunikasjonsansvarlig Andrea Tiltnes har vært med på både treninger og tatt bilder og filmet fra testing. De er desverre ikke sortert enda, så vi legger inn noen eldre bilder i dette innlegget, så kommer det flere i neste månedsbrev.

Noen av dere har nok også møtt Thea fra Berre AS som har filmet litt. Hun ønsker å lage en dokumentar om prosjektet, og er i gang med å lage en pilot som hun skal bruke for å søke penger til å forhåpentligvis kunne lage en dokumentarfilm.

Tusen takk for at dere henger med oss. Det setter vi enormt stor pris på! Innsatsen til alle sammen, både dere som trener og dere som er i kontrollgruppa, er enormt viktig. Uten dere hadde det ikke vært noe Generasjon 100, og dere bidrar til viktig forskning som kan endre bruk av trening både i forebygging og som medisin.

Varme hilsner i en kald vintermåned fra Dorthe Stensvold og alle oss andre i Generasjon 100!

Kan kondisjonstrening sammen med styrketrening hemme framgang i styrke og muskelstørrelse?

Testing Cross Fit BondiDe siste årene har det vært store inntog på treningssentre og det norske folk trener som aldri før. Det har vært et skifte hvor flere og flere bryr seg om ikke bare helseaspektet, men også prestasjon. Mange vil være sterke og ha store muskler, samtidig som de vil ha god kondis. En del bekymrer seg imidlertid for om kondisjonstreningen de gjør kan hindre framgang i styrke og muskelstørrelse. Er det en motsetning mellom å være stor og sterk og å ha god kondis?

En metaanalyse i Journal of Strength and Conditioning Research [1] tok for seg dette spørsmålet i 2012. En slik analyse samler sammen all forskning av høy kvalitet gjort på området og analyserer det sammen. På den måte får de en mengde data som lar de se sammenhenger de individuelle studiene kanskje ikke kunne gjøre, som om effekten av forskjellige typer kondisjonstrening har noe å si.

Continue reading

Does combined endurance and strength training limit adaptations in muscle strength and size?

Testing Cross Fit BondiThe last years more and more people are going to the gym to get fit and the Norwegian people are training like they never have before. At the same time there has been a shift in focus where more and more people care not only about the health, but also the performance aspect of training. Many want strong and big muscles, while simultaneously having a good cardiorespiratory fitness. This leads to some worry and questions about whether endurance training alongside strength training can limit the adaptations in muscular strength and size.

A meta-analysis in the Journal of Strength and Conditioning Research has looked into this question. This kind of analysis gathers all the previous research of a high quality and analyzes it together. This gives them a lot of data that makes them able to draw some conclusions the individual studies might not have been able to, such as if the effect of different endurance training modalities matter.

Continue reading