Kan kondisjonstrening sammen med styrketrening hemme framgang i styrke og muskelstørrelse?

Testing Cross Fit BondiDe siste årene har det vært store inntog på treningssentre og det norske folk trener som aldri før. Det har vært et skifte hvor flere og flere bryr seg om ikke bare helseaspektet, men også prestasjon. Mange vil være sterke og ha store muskler, samtidig som de vil ha god kondis. En del bekymrer seg imidlertid for om kondisjonstreningen de gjør kan hindre framgang i styrke og muskelstørrelse. Er det en motsetning mellom å være stor og sterk og å ha god kondis?

En metaanalyse i Journal of Strength and Conditioning Research [1] tok for seg dette spørsmålet i 2012. En slik analyse samler sammen all forskning av høy kvalitet gjort på området og analyserer det sammen. På den måte får de en mengde data som lar de se sammenhenger de individuelle studiene kanskje ikke kunne gjøre, som om effekten av forskjellige typer kondisjonstrening har noe å si.

Les også: Hvorfor gir ikke intensiv styrketrening like god effekt på kondisen som løping?

Generelt så de ikke signifikante forskjeller mellom å trene styrke alene, eller styrke og kondisjon sammen på tilpasninger i styrke og muskelstørrelse. Når de derimot så på dataene for sykling og løping for seg, så det ut til at løping kunne ha en liten negativ innvirkning på disse tilpasningene i underkroppen, mens sykling ikke hadde det. I tillegg viste det seg at korte utholdenhetsøkter var mindre hemmende enn lange. Kanskje korte intervalløkter på sykkel er veien å gå for å få økt kondis sammen med muskelmassen?

Les også: Hvordan bør man kombinere styrke- og utholdenhetstrening?

phD candidate Fredrik Hjulstad BækkerudPå evnen til å utvikle kraft fort, som kreves i en del idretter for å hoppe høyt, akselerere i en sprint, osv. så forskerne en negativ effekt av å inkludere kondisjonstrening i styrketreningsprogrammet. De mener derfor at idrettsutøvere i slike idretter burde være litt forsiktig med for mye kondisjonstrening.

Til slutt så de heller ingen forskjell mellom det å trene kondisjonstrening alene og styrke og kondisjon sammen på tilpasninger i det maksimale oksygenopptaket (VO2max).

Fredrik Hjulstad Bækkerud, stipendiat ved CERG

 

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s