Kan lungene begrense kondisjonsnivået vårt?

Dorthe Stensvold. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Maksimalt oksygen opptak (VO2max) brukes av mange forskere, og er regnet som det beste målet på kondisjon, men hva er det som er med på å bestemme vårt maksimale oksygenopptak? Hos friske personer er hjertets minuttvolum, altså maksimal hjertefrekvens ganger maksimalt slagvolum, fremhevet som den mest avgjørende faktoren. Forskere har lenge ment at respirasjonssystemet vårt har en overkapasitet, og at det derfor ikke er en begrensende faktor for oksygenopptaket hos friske.

En nylig publisert studie fra vår gruppe viser midlertidig at lungefunksjonen kan være en begrensende faktor for oksygenopptaket hos eldre, selv hos de som er friske.

Les også: Nok luft? Er lungene begrensede faktor for maksimal yteevne?

1443 menn og kvinner mellom 69-77 år deltok i studien hvor de målte lungefunksjon (blant annet via spirometri) og  maksimalt oksygenopptak. Studien viste en sammenheng mellom flere av de målte lunge-parameterne og oksygenopptaket. Forskerne fant også en fysiologisk terskel for når lungefunksjonen var en begrensende faktor. Studien tyder på at en lungefunksjon under denne terskelen var en begrensende faktor for maksimal oksygenopptak. Folk som hadde en lungefunksjon over denne terskelverdien hadde ingen sammenheng mellom lungefunksjon og maksimalt oksygenopptak.

Les også: Kan man trene lungene?

Terskelen lå innenfor normalområdet, og resultatene fra studien tyder på dermed at lungefunksjon kan være en begrensende faktor for maksimal fysisk yteevne hos mange eldre. Studien er den første befolkningsbaserte studien som viser dette.

Les andre innlegg om Generasjon 100 her!

Dorthe Stensvold, forsker ved CERG

Studie: Association between pulmonary function and peak oxygen uptake in elderly: the Generation 100 study. Hassel et al. Respir Res. 2015; 16: 156.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s