Likestillingsmidler til Ingrid Eftedal og Dorthe Stensvold

Prosjektleder og forsker ved NTNU, Ingrid Eftedal. Foto: Andrea Hegdahl TiltnesProsjektleder og forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Ingrid Eftedal, og forsker og leder av studien Generasjon 100, Dorthe Stensvold fikk tildelt 150.000 kroner hver i kvalifiseringsstipend fra NTNUs likestillingsbudsjett.

– Disse midlene er akkurat det som skal til for at jeg får gjort ferdig de siste analysene og kan publisere og presentere prosjektet, sier Eftedal.

I 2013 startet hun sammen med kolleger på barofysiologigruppa opp et prosjekt på yrkesdykkere. 20 nordsjødykkere dykkere er fulgt i studien og de har samlet data gjennom blant annet blodprøver og kondisjonstester. Målet med studien er å finne de biologiske mekanismene som avgjør hvordan kroppen reagerer på dykkene.

Pionerdykkerene i Nordsjøen fikk mange helseplager, men i dag er det mye strengere krav til sikkerhet rundt dykkingen og den er trygg.  De protokollene som brukes for dykking i dag er laget basert på erfaringer om hva som går bra, og Eftedal ønsker å finne ut av biologien bak hvorfor disse dykkeprotokollene fungerer. Å få tilgang til dykkerene tok lang tid, og Eftedal sto dermed i fare for å ikke kunne gjøre alle analysene hun ønsket med resten av budsjettet til prosjektet.

– Jeg er veldig glad for å ha fått disse midlene slik at vi får til å fullføre prosjektet slik vi ønsker, sier Eftedal.

Mer tid til vitenskapelig arbeid

Dorthe Stensvold. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Dorthe Stensvold

CERG forsker Dorthe Stensvold fikk også tildelt kvalifiseringsstipend. Hun leder den store studien Generasjon 100 som vil finne ut om trening gir bedre helse og lengre levetid hos eldre. Nesten 1600 deltakere er med i studien. Alle går gjennom omfattende tester ved start, etter ett, tre og fem år. For treningsgruppene arrangeres det også flere treninger i uken.

– Å administrere Generasjon 100 er svært krevende. Det går mye tid til å følge opp deltakere, lære opp studenter, sette opp timelister, plotte data og lignende arbeidsoppgaver. Med disse midlene kan jeg ansette en forskningsassistent til hjelpe med disse oppgavene slik at jeg kan konsentrere med om å skrive artikler og formidle forskningen fra studien, sier Stensvold.

For å kunne opparbeide seg professorkompetanse er hun nødt til å få gjort mer vitenskapelig arbeid, og nå får hun mulighet til det. Målet er å få skrevet ferdig og sendt inn tre artikler i år.

– Jeg er supertaknemlig, og ser frem til å kunne bruke mer tid på vitenskapelig arbeid som har blitt litt nedprioritertt på grunn av at organiseringen av denne store studien er veldig krevende, sier Stensvold.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s