Slik jobber vi med Generasjon 100

Generasjon 100 from Cardiac Exercise Research Group on Vimeo.

 

Generasjon 100 er den største studien i sitt slag som undersøker effekten av trening på sykelighet og levetid hos eldre. Nesten 1600 eldre i Trondheim er med i studien. De er tilfeldig delt inn i tre grupper. En gruppe trener intervalltrening med høy intensitet to ganger i uka, en gruppe trener med moderat intensitet to ganger i uka og en kontrollgruppe har fått beskjed om å følge helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet. Alle i treningsgruppene er inne til spinning hver sjette uke. Dette er for at vi skal holde kontakt med deltakerne. Vi arrangerer også to treninger i uken som de kan delta på om de ønsker. Ei på Dragvoll og ei i Granåsen. I Granåsen er vi ute hele året, men på Dragvoll er det sirkeltrening inne om vinteren.

Trening generasjon 100

Alle deltakerne gikk gjennom omfattende tester da de startet studien og etter ett år. Nå er vi i gang med å gjennomføre de samme testene etter tre år. Vi har gjennomført testing fire dager i uka i hele høst og vinter, og skal fortsette med det frem til sommeren da alle skal ha vært gjennom treårstesting. De samme testene skal gjennomføres på nytt igjen etter fem år.

bendik Wisløff hjelper deltaker i Generasjon 100 med spørreskjema. Testingen foregår over to dager. Den første testdagen er de på Forskningsposten her på St. Olavs hospital. Da svarer deltakerne på et spørreskjema, og får med seg et mer utfyllende skjema som de skal svare på hjemme.

 

 

Dame står på spesialvekt som måler kroppssammensetningVi måler høyde og midjemål. På en svært avansert vekt måler vi kroppssammensetningen til deltakerne. Da kan vi blant annet se forholdet mellom muskler og fett, om folk er sterkere i overkroppen eller underkroppen og om de har mer muskler på den ene siden. Dette er svært nyttig å samle inn både for å se om treningen har noen effekt på sammensetningen av vev i kroppen, og fordi vi til nå har ganske liten kunnskap om hva som er normalverdier for eldre. Det er nyttig å vite for å kunne si noe om elders helst og gi gode og riktige råd og eventuell behandling.

 

Treårstesting Generasjon 100

Vi måler også blodtrykket til deltakerne. Høyt blodtrykk er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og andre sykdommer, og det er derfor viktig å se om deltakernes blodtrykk endres.

 

Treårstesting Generasjon 100

Vi tar også en blodprøve. Her måles blant annet blodsukker, kolesterol, og betennelsesmarkører. Noe av blodet lagers  i Regional forskningsbiobank, og kan i tillegg til å brukes i hovedstudiene brukes i andre forskningsprosjekter senere.

 

Treårstesting Generasjon 100

Alle deltakerne gjennomfører også flere pustetester som sier noe om funksjonen til lungene. Det er ikke før gjort langvarige studier som ser på effekten av trening på lungefunksjon, så disse data er helt unike.

 

 

 

Treårstesting Generasjon 100

 

På dag to av testingen gjennomfører alle deltakerene en kondisjonstest. De
varmer opp før de går eller løper på tredemølle helt til de ikke greier mer. Da finner vi kondisjonsnivået deres, noe som er et svært viktig mål på helse.

 

 

 

 

 

Mann gjennomfører beinpress under testing i studien Generasjon 100

 

Denne dagen gjennomfører de også beinpress for å teste beinstyrke

 

 

 

 

Mann gjennomfører test av gripestyrke med veiledning fra student

 

 

Gripetest for å sjekke styrken i armene

 

 

 

 

 

Treårstesting Generasjon 100

 

 

En stoltest hvor de reiser seg opp og setter seg ned på en stol flere ganger

 

 

Treårstesting Generasjon 100

 

 

Flere ulike gangtester som sier noe om funksjonalitet.

 

 

 

 

Bilde av kognitiv test

 

 

De gjennomfører også en kognitiv test som består av å løse ulike oppgaver.

Etter at alle testene er gjennomført får de en oppsummerende samtale.

 

 

Hovedmålet til studien er å finne ut om trening påvirker sykelighet og levetid hos eldre, men i tillegg til hovedstudien er det flere doktorgradsstipendiater og mastergradsstudenter som forsker på Generasjon 100 med ulike problemstillinger; blant annet har vi noen som ser på aktivitetsnivå og hvilke faktorer som ser ut til å påvirke dette hos eldre. Vi har også en kandidat som skal se på om kondisjon kan kompensere for mye sittetid. Dette er bare noen eksempler. Vi samler inn et enormt med datamateriale, og innsatsen til deltakere er svært verdifull for forskning i fremtiden. Bidraget til alle de nesten 1600 deltakerne er uvurderlig og vil kunne være med å forme måten trening og fysisk aktivitet brukes til forebygging og behandling av en rekke sykdommer hos eldre i fremtiden.

Les flere blogginnlegg om Generasjon 100 her!

Dorthe Stensvold, forsker ved CERG og leder for Generasjon 100 og Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

 

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s