Trening som medisin ved akutt lungeskade?

Eivind Brønstad. Foto: BERRE ASAkutt lungeskade kan ses sekundært til sykdom og skade både i og utenfor luftveiene. Det kliniske syndromet Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er en tilstand forbundet med høy dødelighet (20-50 %) og langvarige intensivopphold på sykehus. Syndromet skyldes en uspesifikk betennelsestilstand i lungevevet som hindrer gassutveksling og fører til varierende grad av oksygeneringssvikt. Utløsende årsaker er kritisk sykdom som større traumer, brannskade og alvorlige infeksjoner mm. Utover behandling av utløsende årsak og tiltak rettet mot bedring av respirasjonssvikten (oksygen og ventilasjonsstøtte), finnes det per i dag ingen godt dokumentert behandling.

Les også: Kan lungene begrense kondisjonsnivået vårt?

I en nylig publisert studie i Science Traslational Medicine er effekten av trening studert i en dyremodell med akutt lungeskade. Utover gunstige effekter på skjelettmuskulatur, fant forfatterne også immunmodulerende effekter i lunge som reduserte skaden. En mulig mekanisme er begrenset rekruttering og mobilisering av hvite blodceller fra beinmarg til lunge. Studien foreslår at tidlig mobilisering av pasienter med ARDS kan være et viktig tiltak hos denne pasientgruppen.

Les også: Kan man trene lungene?

Eivind Brøndstad, postdoktor ved CERG

Files DC, Liu C, Pereyra A, et al. Therapeutic exercise attenuates neutrophilic lung injury and skeletal muscle wasting. Sci Transl Med 2015;7:278-32.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s