CERG på VM-laget

VM på skiI juni i år bestemmer det internasjonale skiforbundet hvem som blir vertsby for verdensmesterskapet på ski i 2021. I konkurranse med Oberstdorf og Planica er Trondheim offisiell søkerby snart 20 år etter det vellykkede Ski-VM i 1997.

I søknaden til Trondheim legges det betydelig vekt på at et VM-arrangement er langt mer enn kamp om medaljer på trøndersk jord og ringvirkninger for folkehelsa er en av grunnpilarene i søknadskonseptet. I tillegg vektlegges utbygging av Granåsen til et helårs hverdagsanlegg for trening og rekreasjon for hele Trondheims befolkning, utvikling av ny teknologi for snøproduksjon og en styrket kultur for kunnskapsdeling innen idretten.

Les også: Hvordan få inaktive trønderrockere i aktivitet?

Bjarne Nes. Foto: BERRE ASCERG er en sentral medspiller både i folkehelseprosjektene og i utviklingsplanene for Granåsen. Blant annet møter vi andre sentrale folkehelseaktører i regionen, slik som fylkeskommunene, idrettskretsene, kommunen og Olympiatoppen, regelmessig i regi av VM-prosjektet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom toppidretten og folkehelseaktørene. Målet til å prosjektgruppen er å styrke og effektivisere allerede eksisterende folkehelsearbeid på permanent basis gjennom fokus på fysisk aktivitet. Forhåpentligvis kan vi gjennom slike samarbeid både styrke nåværende tiltak og komme opp med nye prosjekter der man tilrettelegger for aktivitet og fremmer aktivitetsglede i befolkningen.

Les også: Trening i arbeidstiden

Mange store idrettsarrangement de siste årene har hatt som mål å skape engasjement og økt oppslutning om fysiske aktivitet –dessverre uten at man har kunnet se de helt store effektene. Vi ønsker å være med å bidra til at Trondheim får dette til.

Bjarne Martens Nes, forsker ved CERG

This entry was posted in folkehelse, Idrett, På norsk and tagged , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s