Cardiac Exercise Research Group

The K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine's blog about exercise and cardiac health

Cardiac Exercise Research Group

Trening er effektiv medisin – Vi åpnet Nasjonal kompetansetjeneste

Fra venstre: Faglig leder/koordinator, Inger-Lise Aamot, Fagansvarlig læring og mestring, Borghild Lomundal, lege, Elisabeth Vesterbekkmo og områderedaktør Stine Maren Riksfjord.

Fra venstre: Faglig leder/koordinator, Inger-Lise Aamot, Fagansvarlig læring og mestring, Borghild Lomundal, lege, Elisabeth Vesterbekkmo og områderedaktør Stine Maren Riksfjord.

Kompetansen om hvordan trening kan brukes som medisin varierer stort blant helsepersonell rundt om i landet. Vi i CERG har vært med på å opprette Kompetansetjenesten trening som medisin i samarbeid med St. Olvshospital, og nå har senteret blitt utpekt av Helsedirektoratet og Helsedepartementet til å være Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin.

– Vi vet at trening er en effektiv medisin, kanskje den mest effektive som finnes, men det har vært mangel på kunnskap om hvordan legene skal bruke trening som medisin for pasientene sine, og det blir vårt ansvar å utdanne leger og annet helsepersonell til å vite helt konkret hva de skal gjøre med pasientene, sier leder av CERG, professor Ulrik Wisløff til NRK Dagsrevyen i en sak om den nye kompetansetjenesten.

Se hele innslaget på Dagsrevyen her!

Ulrik WisløffDe ansatte ved tjenesten skal til enhver tid være oppdatert på hva som er den beste behandlingen i verden for ulike pasientgrupper når det gjelder trening.

– Trening er den beste måten man kjenner til når det gjelder å holde folk friske lengst mulig, sier Wisløff til Dagens Næringsliv i en annen artikkel om kompetansetjenesten.

Les hele artikkelen i DN aktiv her! 

Å være fysisk aktiv reduserer forekomsten av livsstilssykdommer med 40-60 prosent, viser forskning. Samtidig opplever bare ni prosent at legen deres snakker med dem om fysisk aktivitet, ifølge en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Aktivitetsalliansen.

Målet med den nye nasjonale kompetansetjenesten er at kunnskapen som finnes skal brukes ut mot pasienter, og at de skal få konkrete råd om trening på lik linje som de får foreskrevet medikamenter.

– Jeg tror at primærlegene må bli flinkere til å fortelle hvor viktig trening er og at treningen må tilpasses den enkelte. De må si det rett ut: «Du er for lite aktiv», «du bør endre kostholdet ditt» eller «du bør trene mer og spise bedre sammensatt mat». Hadde de gjort det, ville det spart samfunnet for mye penger og lidelser og ville gitt pasientene et bedre liv,  sier tidligere hjertepasient Stein Meisingseth til Sprek som publiseres i Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og en rekke andre aviser. 

Les hele saken her! (Obs bak betalingsmur)

– At vi har fått denne statusen er en annerkjennelse av det arbeidet som gjøres i dette miljøet, sa daglig leder av Nasjonal kompetansetjeneste trening for medisin og post doktor ved CERG, Inger-Lise Aamot under åpningen mandag 18. april.

I sin innledning under åpningen trakk forsker ved kompetansetjenesten og CERG, Øivind Rognmo, frem at inaktivitet tar like mange liv på verdensbasis som røyking.

– Nå sier store organisasjoner at vi bør flytte pengene vi bruker på helse i større grad over fra behandlig til forebygging. Behandling begynner å bli for dyrt, sa Rogmo.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

 

Bilder fra åpningen:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: