Overvekt i ungdomstida fører til hjertedød i voksen alder

vektOvervekt og sykelig overvekt har økt betydelig de siste tiårene blant barn og ungdom. Studier har vist at i enkelte vestlige land er opp til 1/3 av barn og ungdom overvektige. Nylig publiserte det anerkjente tidsskriftet «The New England Journal of Medicine» en studie hvor sammenhengen mellom BMI (kroppsmasse indeks) og hjertesykdom hos 2.3 millioner ungdommer fra Israel ble undersøkt. Det spesielle med denne studien er det store antallet ungdommer som ble undersøkt og sammenhengen mellom BMI i ungdomsårene og hjertesykdom midt i livet.

Les også: Trening er effektiv medisin – Vi åpnet Nasjonal kompetansetjeneste

Det mest oppsiktsvekkende funnet var at risikoen for hjertedød begynte å øke allerede hos de som hadde en BMI i 50-74 prosentilen, det betyr de som bare hadde BMI rett over gjennomsnittet og er klassifisert som normalvektige. Risikoen for hjertedød før en alder av 61 økte med økende BMI under ungdomstida. Sykelig overvektige ved 17-18 års alderen økte sjansen for hjertedød før fylte 61 år med 3.5 ganger sammenlignet med de som var tynne i ungdommen. En svakhet med studien var at de ikke hadde kontroll på hvor aktive deltakerne var, og vi vet fra tidligere studier at risikoen for hjertedød ikke nødvendigvis øker om du er i god form selv om du er overvektig.

Les også: Spiller det noen rolle om du trener innendørs eller utendørs?

Forsker Tomas Stølen. Foto: BERRE ASDenne studien viser hvor viktig det er med sunt kosthold og en aktiv livsstil fra tidlig i livet. Legg til rette og stimuler til en aktiv og sunn livsstil for barna dine – det vil de nyte godt av resten av livet!

Vi har ikke oppgitt BMI-verdiene for normalvekt, overvekt og undervekt i dette innlegget på grunn av at det er ulike verdier som gjelder for barn, ungdom og voksne.

Tomas Stølen, forsker ved CERG

This entry was posted in folkehelse, Forebygging, På norsk and tagged , , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s