Fysisk aktivitet hos pasienter med koronar hjertesykdom – The Take Heart Project

Inger-Lise AamotTore Kristian Danielsen

 

Hva er egentlig den beste hjerterehabiliteringen? Den kliniske praksisen i Europa varierer enormt i alt fra hvordan vi gjør det, når vi gjør det, og hvor vi gjør det, til tross for en rekke retningslinjer og flere vitenskapelige artikler om emnet. Take Heart-prosjektet ønsker å bedre både kvaliteten på rehabiliteringen og antallet pasienter med koronar hjertesykdom som deltar.

Les også: Er du sprekere enn Kronprinsen?

I Europa står koronar hjertesykdom for omtrent 1,95 millioner dødsfall hvert år, og er koster EUs økonomi anslagsvis 60 milliarder euro i året. Trening i forbindelse med rehabilitering er assosiert med redusert sykelighet og dødelighet for pasienter med koronar hjertesykdom. Hjerterehabilitering med utgangspunkt i fysisk aktivitet er derfor sterkt anbefalt til pasienter med denne sykdommen, og bør tilbys til alle kvalifiserte pasienter. Dessverre er virkeligheten helt motsatt. Vi anslår at under 30 prosent av pasientene deltar i rehabilitering.

Participants at Take Heart Meeting 2016
Det generelle målet med Take Heart-prosjektet er å fremme sosial inkludering, likestilling og bevissthet om viktigheten av fysisk aktivitet og lik tilgang til trening for alle. Prosjektet tar sikte på å identifisere og dele god praksis blant europeiske land, ved gjennomføring av EUs retningslinjer for fysisk aktivitet.

Les også: Hvordan unngå hjertesykdom?

Take Heart-prosjektet ble initiert av professor Biffi ved Institutt for Sports Medicine and Science, Coni Servizi i Roma, i gjennomføres sammen med LHL-klinikker i Norge, SALK- University Institute of Sports Medicine, forebygging og rehabilitering i Østerrike, Universitetet Craiova i Romania og DEKUT i Ungarn.
Flere aktiviteter er utført, og i mai deltok ti delegater fra samarbeidslandene på  et ”Train the Trainers” seminar. I to dager, deltok vi i medisinske pedagogiske aktiviteter, og målet er at vi skal bli i stand til å trene andre fagpersoner. I november vil vi invitere annet helsepersonell til å delta på et lignende seminar i Trondheim og Oslo. På disse seminarene, håper vi å samle dedikert helsepersonell fra Norge til å ta del i dette tverrfaglige arbeidet for pasienter med koronar hjertesykdom og forbedre deres muligheter til å delta på rehabilitering med fysisk aktivitet og trening.

Inger-Lise Aamot, daglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin og postdoktor ved CERG og Tore Kristian Danielsen, LIS-lege ved Diakonhjemmet og PhD stipendiat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s