Blodet ditt kan avsløre risiko for hjerte- og karsykdom

Researcher at CERG, Anja ByeNår du besøker fastlegen din kan du måle blant annet kolesterol og triglyserider i blod for å avdekke om du er i risikosonen for hjerte- og karsykdom. Sammen med informasjon om BMI, røykevaner og blodtrykk, kan fastlegen din bruke dette til å estimerer sannsynligheten for at du får hjerte- og karsykdom i løpet av de neste 10 årene. Det er flere risikokalkulatorer tilgjengelig i dag, og i Norge bruker fastlegene vanligvis NORRISK systemet, som er tilpasset den norske befolkningen. NORRISK bruker informasjon om alder, kjønn, røykevaner, systolisk blodtrykk og total kolesterol til å estimere den enkeltes risiko hjerte- og karsykdom. Den individuelle risikoen blir brukt som grunnlag for videre råd og behandling av pasientene.

Les også: Skreddersydd trening til ditt DNA

Bruken av slike systemer for å kalkulere risiko har avtatt i primærhelsetjenesten fordi de tilgjengelige kalkulatorene bare forklare en liten andel av forekomsten. 15-20 prosent av pasientene som får hjerteinfarkt har ingen av de tradisjonelle risikofaktorene på forhånd, og ville fått “lav risiko”. I løpet av de siste årene har det vært gjort flere forsøk på å bedre risikokalkulatorene ved å legge til nye biomarkører. Noen kalkulatorer legge til informasjon om en betennelsesmarkør i blodet som kalles CRP (C-reaktivt protein) eller en markør relatert til diabetes som kalles HbA1c (glykosylert hemoglobin). Dette øker presisjonen til kalkulatorene, men fortsatt er det behov for nye biomarkører som kan bidra til å identifisere personer i risikosonen med større presisjon enn i dag.

Researcher at CERG, Anja Bye

Derfor ønsket vi å undersøke om en ny type biomarkør, kalt sirkulerende microRNA, kan forutsi risiko for hjerteinfarkt. Vi innhentet blodprøver og informasjon fra 212 deltakere (40-70 år) i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2, innsamlet i 1996). Alle de 212 var friske i 1996, og i løpet av de ti årene frem til 2006 hadde de enten holdt seg friske, eller dødd av hjerteinfarkt. 179 forskjellige microRNA ble analysert i blodprøvene fra disse deltakerne. Resultatene viste at ved å måle en kombinasjon av fem forskjellige microRNA og legge denne informasjonen til de tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, så kunne vi identifisere de som kom til å få et hjerteinfarkt i løpet av de neste 10 årene med betydelig forbedret presisjon.

Les sak om studien i Dagens Medisin her!

For å finne ut om disse biomarkørene er gode nok til å bli vurdert for klinisk bruk, så må man reprodusere funnene i flere nye studier. Dette er grunnen til at vi har satt i gang et nytt prosjekt, i samarbeid med Karolinska Institutet, for å analysere disse fem microRNAene i et stort antall blodprøver samlet i Sverige og Norge. To medisinstudenter tilknyttet CERG vil jobbe på dette prosjektet høsten 2016, og vi forventer å ha nye resultater klare for publisering tidlig neste år.

Les også: Hvorfor blir noen sprekere enn andre av samme trening?

Studien ble publisert i tidsskrifter Journal of Molecular and Cellular Cardiology i mai, og kolleger ved universitetet i Oslo og enhet for anvendt klinisk forskning (NTNU) har vært viktige samarbeidspartnere for denne studien.

Anja Bye, forsker ved CERG

 

This entry was posted in Forskning, Hjerte- og karsykdom, HUNT, På norsk, Publikasjoner and tagged , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s