Vil intensitetssonene variere mellom over og underkroppsarbeid?

Arnt_ErikVi er nå i den første høstemåneden, og vinteren nærmer seg. For noen er dette en mørk og trist del av året, men for andre (som meg) er dette en fantastisk tid. Vi har skogen med alle sine vakre farger, spenningen i å vente på den første snøen og en sjanse til igjen å prøve langrennsskiene.

Vi vet at i langrenn vil både over- og under kroppen spille en viktig rolle for prestasjon. Derfor, fokuserer aktive skiløpere både på godt trent over- og under kropp, dette gjenspeiles spesielt i langløpssirkuset der fokuset på overkroppsarbeid og staking er ekstremt i forhold til gammel tradisjonell diagonalgang. Flere forskningsstudier imidlertid vist ulik respons på intensitet når vi skiller mellom overkroppen og underkroppen.

Arnt_Erik_Blog

Vanligvis måler langrennsløpere laktatnivå (melkesyre)

under trening for å sikre at de trener med riktig intensitet. AM Hegge og kolleger fant at blodlaktatverdiene var signifikant høyere hos skiløpere under submaksimal staking (står på ski og driver seg fremover med staver) sammenlignet med sykling på samme relative belastning. En bredere forståelse av dette fenomenet er viktig for veiledning av aktive skiløpere for å bruke riktig intensitetssoner under trening.

En annen forskningsrapport fra KM Lundgren og kolleger rapporterte at de som trener mye med overkroppen (kajakk, roing etc) kan ha høyere intensitet på treningen i forhold til utøverne som kun bruker beina. Den spesifikke årsaken bak dette fenomenet er uklart. Derfor planlegger vi flere studier for å undersøke denne forekomsten.

Arnt Erik Tjønna, Senioringeniør/Forsker

 

This entry was posted in På norsk, Vinter and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s