Månedsbrev Generasjon 100 September 2016

Månedens deltaker:Kari

Navn: Brit Lysholm

Alder: 75

Gruppe i Generasjon 100: Moderat intensitet

Interesser: Jeg går en del tur, og så liker jeg å lese. Jeg leser litt av hvert. Også løser jeg kryssord og sudoku.

Hva jobbet du med tidligere: Jeg var sekretær i Det Norske Veritas.

Hvilket forhold hadde du til trening før Generasjon 100: Jeg prøvde å holde meg i form og trente to ganger i uka på treningsstudio. Ikke mer. Og så er jeg med i Trondheim Turmarsj-forening. Så jeg var ganske aktiv tidligere også. Sønnene mine tuller med at jeg må ha ADHD, men da sier jeg bare at jeg har FFHT, full fart hele tida.

Hva har studien betydd for deg: Jeg synes det er interessant å være med og bidra til forskning for de kommende generasjoner. Jeg tror at trening har mye å si for helsa, og har sett andre som har vært aktive i Turmarsj-foreninga som har blitt syke men kommet seg veldig fort. Det tror jeg handler om at de er aktive. Selv har jeg heldigvis fått være frisk. Bank i bordet.

Fisk eller kjøtt? Hipp som happ.

Øl eller vin? Vin.

Hva ville du spurt helseministeren om: Jeg ville fortalt han at han ikke må legge ned alle disse sykehusene i distriktene.

Hvem ville du tatt med på en øde øy for en uke: Nei, jeg ville ikke dratt. Jeg tror jeg hadde kvaltes. Det hadde blitt for kjedelig. Han jeg er sammen med hadde nok ikke villet være med han heller. Jeg er nok for urban for det.

Takk til Brit!

Informasjonsmøte- referat

Den 14. September var det i tradisjon tro det årlige informasjonsmøte for alle deltakere.

info møte

Møtet startet med at prosjektleder Dorthe snakket litt om hvor vi er i dag. Vi er ferdige med 3-års testen, høsten 2017 begynner vi å kalle inn til 5 års test. Hva som skjer etter 5-års testinga er foreløpig uvisst.

Generasjon 100 har blitt presentert på diverse arrangement og  konferanser det siste året, blant annet European Society of Cardiology, som er verdens største hjertekonferanse.

I løpet av det siste året ble det skrevet 8 mastergrader, 4 hovedoppgaver i medisin og levert 1 doktorgrad som har brukt data fra prosjektet. I år er det 12 stykker som hovedsak kommer til å jobbe med prosjektet og med data fra prosjektet. Det er Dorthe som er prosjektleder og Hallgeir som er ferdig med doktorgraden sin og nå har en post-doc stilling i Generasjon 100. Det er også 5 doktorgradsstudenter, fire masterstudenter som går treningsfysiologi og bevegelsesvitenskap og en vitenskapelig assistent.hallgeir viken

Hallgeir presenterte doktorgraden sin under møtet. Han har blant annet brukt data fra aktivitetsmålerne dere har brukt. Hvis dere vil vite mer, har han skrevet et sammendrag her.

Trude presenterte sine forskningsspørsmål til doktorgraden hun har begynt på. Hun skal forske på fysisk aktivitet, kondisjon og mental helse hos eldre kvinner og menn. Hun skal benytte data fra Generasjon 100 og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Hun skal se på hvilken betydning har kondisjon på medikamentbruk knyttet til mental helse, og hvordan påvirkes symptomer på angst og depresjon av regelmessig fysisk aktivitet over flere år.

ALLE STUDENTER OG DOKTORGRADSSTIPENDIATER ER VELDIG GLADE FOR DERES BIDRAG! UTEN DERE KUNNE VI IKKE HA LEVERT VÅRE OPPGAVER!!!

 

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s