Bruk av beta-2 agonister (astmamedisin) – hva handler Sundby saken egentlig om?

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU

Dopingsakene til Johaug og Sundby har blitt belyst fra de fleste vinkler. Siste nytt er en uttalelse fra landslagssjef Løfshus om at utøvere ikke har gjennomgått anti-doping opplæring. I samme intervju uttaler han at sakene er veldig forskjellige. «For Martins del handlet det om en lovlig og nødvendig medisin som han har brukt i mange år. Therese har testet positivt på et forbudt stoff». Er det så enkelt som dette, at Sundby er et offer for et uklart regelverk som rammer astmasyke utøvere, der skiforbundet og støtteapparatet ikke hadde noe å lære, og at Johaug og Fredrik S. Bendiksen (som kjøpte salven) er de eneste som har gjort noe galt?

Medikamentet det dreier seg om i Sundbys sak er salbutamol, som er en såkalt beta 2 agonist. Dette medikamentet er i mange forsøk vist å være prestasjonsfremmende pga. gunstige virkninger på muskler og energiomsetning i kroppen når det tas som tabletter. Alle beta 2 agonister er derfor oppført på WADA sin dopingliste og er generelt forbudt å bruke. Når man inhalerer medikamentet er imidlertid hovedvirkningen en utvidelse av luftveier, og mange utøvere med astma er avhengige av dette medikamentet for å kunne trene og konkurrere. Det er derfor angitt unntak i dopingreglene til WADA, der inhalert salbutamol tillates brukt, med maksimal dose 1600ug over 24 timer. Dette er en relativt stor dose, og tilsvarer 16 inhalasjoner på 100ug (som er vanlig dose med astmaspray), og noe de fleste astmatikere vil si er mer enn nok. Flere studier har vist at inhalert doser på opptil 1600ug med salbutamol ikke gir noen prestasjonsfremmende effekt. Når man inhalerer stoffet går imidlertid alltid noe over i blodbanen og virker på resten av kroppen. Det er omdiskutert hvorvidt større inhalerte doser kan virke prestasjonsfremmende, men bl.a. en dansk studie har vist at inhalasjon av større doser beta 2 agonist faktisk bedrer prestasjonen, med økt muskelstyrke og mer effektiv forbrenning under sprint (studien er omtalt tidligere på bloggen).

 

dopingSundby inntok, etter beskjed fra lege, 5000ug salbutamol 3 ganger daglig (altså 15000 mcg/24t), noe som er 9 ganger høyere enn tillatte dose, daglig i 1 måned. Dette ble heller ikke inntatt over 24 timer, men derimot ila. 5 timer før konkurranse på konkurransedager. Dette store inntaket medførte at Sundby avleverte to positive urinprøver 13. desember og 8. januar på hhv 1340 ng/ml og 1360 ng/ml. (Urin nivå av salbutamol på over 1000ng/ml anses som en positiv prøve.) Sundby og skiforbundet argumenterer med at de har misforstått reglene, da de trodde at de 15000ug han inntok ikke var over grensen på 1600ug. Argumentet er at han tok medikamentet på såkalt forstøver, der en mindre andel av medikamentet når lungene enn med vanlig astmaspray. I den sammenhengen kan det nevnes at forstøverbehandling i hovedsak brukes som behandling av akutt alvorlig astma i sykehus, og i hovedsak ikke har noen rolle i vanlig behandling av astma hos voksne.
Skiforbundet så åpenbart ikke noen grunn til å ta lærdom av Sundby saken, som omtales som en bagatell, og nødvendig behandling. Men man kan jo spørre seg om at alt er som det skal, når en utøver rådes til å innta et potensielt prestasjonsfremmende stoff i doser som er nesten 10 ganger høyere enn det som det gis unntak for i dopingreglementet, under den mest intensive konkurranseperioden i sesongen der selv en minimal prestasjonsfremmende effekt vil være viktig. Er det å betegne som en bagatell sammenlignet med det å smøre en liten dose med et forbudt stoff på leppene langt utenfor sesong? Hadde man tatt Sundby saken på alvor, og sett på hvordan man håndterer medikamenter på skilandslaget med kontroll opp mot WADA sin forbudsliste, og hvilke råd man gir utøverne, hadde man forhåpentligvis unngått Johaug saken og den store mistroen til norske skiløpere som nå spres blant befolkningen og konkurrentene.

Vegard Malmo, stipendiat ved CERG

This entry was posted in Exercise and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “Bruk av beta-2 agonister (astmamedisin) – hva handler Sundby saken egentlig om?

  1. liten dose med et forbudt stoff på leppene. Läs detta: Dr Michael Joyner, an expert in human performance at the Mayo Clinic, says that the method of delivering drugs has changed too. “In old days when people were taking synthetic steroids they took them by mouth,” he says. “But they get out of your intestinal tract and into the liver and make all sorts of metabolites that have these very long footprints which are easy to detect. So then people switched to plant-based testosterone administered in ways that bypass the liver, such as using patches and gels, and they are micro-dosing by using short-acting compounds.”

    Those compounds are usually out of the system too quickly for the standard T/E test, which measures the relationship between testosterone and epitestosterone, to be effective. Only when an athlete is regarded as especially suspicious is the more comprehensive carbon isotape ratio test used as a first screen. The CIR test, which extends the detection period for fast-acting testosterone gels and creams from a few hours to several days, costs $400 and takes 2.5 days to complete, so is far more costly and time-consuming than the T/E test. But as Conte puts it: “If they had used CIR tests, which came in 1994, there would have never been a seven-times Tour de France champion called Lance Armstrong.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s