Kan man sitte med god samvittighet?

 

img_5512Inaktivitet er av mange utropt som den nye folkesykdommen, og tiltak for å få folk til å bevege seg mer og sitte mindre er mer aktuell enn noen gang. Det har de siste årene kommet mange initiativer som skal få oss til å bevege oss mer, blant annet smartklokker som forteller oss når vi har sittet for lenge, og automatisk lysslukking som skal få folk opp av stolen og slå på lyset igjen. De negative helseeffektene av for mye sittetid er etter hvert godt dokumentert og innebærer økt risiko for overvekt, hjerte og karsykdommer og tidlig død. En stor prospektiv studie fra Australia viste tydelig at lang sittetid økte risikoen for tidlig død, uavhengig av kjønn, alder, og kroppssammensetning. Det interessante var at lang sittetid og lavt aktivitetsnivå så ut til å økt risiko for tidlig død uavhengig av hverandre. Altså kunne man ikke kompensere for lang sittetid med bare være mer fysisk aktiv.

Kan kondisjon påvirke den negative helseeffektene som kommer av mye stillesitting hos den aldersgruppen som sitter mest, nemlig eldre? Vi har nå publisert en artikkel i det medisinske tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings, som undersøkte hvordan to faktorer – fysisk aktivitet og kondisjon (målt som maksimalt oksygenopptak) – kan motvirke de negative effektene stillesittende atferd har på tradisjonelle risikofaktorer for hjertesykdom.

silvanaSom tidligere vist, fant også Silvana Bucher Sandbakk og medforfatterne at stillesitting var forbundet med økt risiko for dårlig helse hos eldre. Resultatene fra studien viste at hver time med stillesitting økte sannsynligheten for opphopning av risikofaktorer for hjertekarsykdom med 22% for damer og 27% for menn. Opphopning av risikofaktorer for hjertekarsykdom ble definert som å ha minst tre av fem faktorer: høyt midjemål; høye triglyserider i blodet eller redusert ”godt” kolesterol, eller å ta medikament for disse; økt blodtrykk eller behandling for hypertensjon; og økt fasteglukose eller behandling for diabetes.

Resultatene fra studien viste at god kondisjon kompenserte for den negative effekten av lang sittetid. Eldre kvinner og menn som hadde et maksimalt oksygenopptak over respektivt 28 ml/kg/min og 34 ml/kg/min, hadde ingen økt sannsynlighet for å ha denne opphopning av riskofaktorer, selv om de satt over 14 timer om dagen. Det som var mest interessant i studien var at dette funnet også gjald for de som ikke fulgte dagens råd for fysisk aktivitet. På den andre siden var høyt aktivitetsnivå i seg selv ikke nok for å kompensere de negative effektene forbundet med lang stillesitting, hvis ikke deltagerne samtidig også hadde et visst kondisjonsnivå.

Studien føyer seg dermed inn i den etter hvert lange rekken av studier som peker på viktigheten av god kondisjon for god helse. Mye tyder på at så lenge du sørger for å ha god kondisjon, kan du sitte og se på din favoritt TV-serie med god samvittighet.

Dorthe Stensvold, Forsker ved CERG

 

This entry was posted in Exercise, Generasjon 100, Generation 100, På norsk and tagged , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s